Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Darba piesaistes ietekme uz brīvprātīgo aiziešanu no darba vietas dažādās vecuma grupās
Nosaukums angļu valodā Effects of Job Embeddedness on Employee Voluntary Turnover in Different Ages
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Zanda Šmate
Anotācija Šī bakalaura darba nosaukums ir :"Darba piesaistes ietekme uz brīvprātīgo aiziešanu no darba vietas dažādās vecuma grupās". Mūsdienas viena no sastopamākajmām cilvēkresursu problēmām organizācijās ir darbinieku noturēšana darbā. Uzņēmumi Eiropā ir pakļauti lielam spiedienam, jo ir mainījušās darbinieku vēlmes attiecībā uz atalgojumu, darba apstākļiem, elastību un karjeras attīstību. Viens no veidiem kā noturēt darbiniekus ir palielināt to piesaisti darba vietai, tādējādi mazinot brīvprātīgo aiziešanu no organizācijas. Piesaiste darba vietai iedalās divās kategorijās – piesaiste organizācijai un piesaiste ārpus darba kopienai –cilvēkiem, dzīvesvietai, aktivitātēm. Šis darbs pēta kā Latvijā piesaiste tieši organizācijai ietekmē darbinieku brīvprātīgo aiziešanu no darba vietas dažādos vecumos. Terrencs Mitchells ar kolēģiem jau ir pierādijis, ka jo lielāka piesaiste darbam, jo mazaka iespējamība, ka cilvēks to pametīs, taču pieejamie pētijumi ir veikti Amerikā un ir nepieciešams teoriju izpētīt arī Eiropā un Latvijā. Mans mērķis ir saprast, vai tā pati sakarība ir spēkā arī Latvijā. Pētijuma jautājums ir: Vai piesaiste darbam ietekmē vēlmi brīvprātīgi aiziet no uzņēmuma dažādās vecuma grupās? Pētijumā tika iegūta 181 atbilde no cilvēkiem dažādās vecuma kategorijās un apstiprināta teorija, ka pastāv lineāra attiecība starp piesaisti darbavietai un vēlmi brīvprātīgi aiziet, taču rezultāti neuzrādija, ka vecums jebkādīgi ietekmētu šo korelāciju. Vadītaji var izmantot piesaisti darbavietai kā vienu no veidiem kā noturēt darbiniekus organizācija. Darbs satur 36 lapas, 2 tabulas un 56 literatūras avotus. Rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Darba piesaiste, brīvprātīga aiziešana no darba, vecums
Atslēgas vārdi angļu valodā Job Embeddedness, Voluntary Turnover, Age
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 11:33:14