Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Banku digitālā transformācija Latvijā: Attiecība starp e-bankas lietošanas turpināšanas nolūku un klientu apmierinātību
Nosaukums angļu valodā Digital Transformation of Banks in Latvia: Relationship Between E-Banking Continuance Usage Intention and Customer Satisfaction
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Aldis Greitāns
Anotācija Tehnoloģiju, īpaši elektronisko banku (e-bankas), integrācija ir bijusi būtiska banku biznesa stratēģijas sastāvdaļa. Lai gan e-bankas izmantošana un finanšu pakalpojumu digitalizācija pieaug visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, literatūra par tehnoloģiju akceptēšanu un to nepārtrauktu izmantošanu Latvijas banku sektorā ir ierobežota, radot neskaidrības par e-banku lietotāju uzvedību. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt nepārtrauktas e-bankas lietošanas nodoma izcelsmi un attīstību Latvijas lietotāju vidū un sniegt ieguldījumu literatūrā par Latvijas banku sektoru un informācijas sistēmu pētījumiem, pārbaudot hipotēzi: Latvijas e-bankas pakalpojumu lietotāju vidū pastāv pozitīva attiecība starp e-bankas nepārtrauktu lietošanas nodomu un klientu apmierinātību. Tiešsaistes aptaujā par savu e-bankas pieredzi piedalījās 136 e-bankas lietotāju izlase no Latvijas. Izmantojot ekspektāciju apstiprināšanas modeli (ECM), tika pētīti četri faktori - nepārtrauktas lietošanas nodoms, klientu apmierinātība, lietderības uztvere un ekspektāciju apstiprināšana. Apstiprinošās faktoru analīzes (CFA) rezultātā konstatēta pozitīva attiecība starp Latvijas e-banku lietotāju nepārtrauktas lietošanas nodomu un klientu apmierinātību. Pētījuma rezultāti atbilda ārvalstu pētījumiem, neskatoties uz pētījumu ierobežojumiem. Toties ir ieteicams veikt turpmākus pētījumus, lai paplašinātu pētāmos mainīgos, pielietotu dažādas statistiskās metodes, kā arī analizētu sociodemogrāfisko faktoru ietekmi uz e-bankas lietošanu. Bakalaura darba apjoms ir 31 lappuse (48 lappuses, ieskaitot atsauces un pielikumus), tajā iekļautas divas tabulas un viens attēls (pielikumos vēl septiņas tabulas). Pētījumā izmantotā literatūra sastāv no 76 avotiem, tostarp zinātniskiem rakstiem un nozares ziņojumiem. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi e-banka, tehnoloģiju nepārtrauktas lietošanas nodoms, ekspektāciju apstiprināšanas modelis, Latvijas banku sektors, klientu apmierinātība, informācijas sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā e-banking, continuance usage intention, expectation-confirmation model, Latvian banking sector, customer satisfaction, information systems
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2023 23:24:17