Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas
Nosaukums Attiecība starp korporatīvās pārvaldības indeksu un IT un telekomunikācijas pakalpojumu uzņēmu vērtību
Nosaukums angļu valodā The Relationship between the Corporate Governance Index and IT and Telecommunication Services Enterprise Value
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Kārlis Jānis Ātrens
Anotācija Pētnieciskā darba ietvaros tika izpētīta saistība starp korporatīvās pārvaldības indeksu un IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrijas pārstāvju uzņēmumu vērtību. Darba teorētiskajā daļā tiek pieminēti tirgū pastāvošie pieņēmumi par saistību starp korporatīvās pārvaldības indeksu un uzņēmumu vērtību, aprakstīti vēsturiskie un mūsdienu korporatīvās pārvaldības pamatprincipi, kā arī izanalizēti neveiksmīgas korporatīvās pārvaldības gadījumi IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrijā. Balsoties uz izmantoto literatūru, kurā tika apgalvots, ka starp uzņēmumu vērtību un to korporatīvo pārvaldību pastāv spēcīga pozitīva korelācija, darba autors izvirzīja hipotēzi: IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrijā nepastāv korelācija starp uzņēmumu vērtību un to korporatīvo pārvaldību. Informācija pētnieciskā darba praktiskai daļai tika iegūta izmantojot datus no TOP 101 Latvijas vērtīgāko uzņēmumu mājaslapas, kā arī no Nasdaq Riga korporatīvās pārvaldības vērtēšanas dokumentiem. Izveidotā datubāze satur 1514 unikālus ierakstus par uzņēmumu vērtību un to korporatīvo pārvaldību laika posmā no 2008. līdz 2022. gadam. Datu normalitātes pārbaudes testi uzrādīja, ka gan uzņēmumu vērtības, gan korporatīvās pārvaldības datu kopas neatbilst normālajam sadalījumam, tāpēc par korelācijas analīzes galveno metodi tika izvēlēts Spīrmena rangu korelācijas koeficients. Korelācijas analīzes rezultāti norāda, ka kopējā tirgū pastāv pozitīva vāja korelācija starp uzņēmumu vērtību un to korporatīvo pārvaldību. Savukārt IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrijā korelācijas analīzes rezultāti norāda, ka pastāv pozitīva viduvēja korelācija starp uzņēmumu vērtību un to korporatīvo pārvaldību. Detalizētā analīze, kurā tika pētītas saistības starp uzņēmumu vērtību un korporatīvās pārvaldības indeksu veidojošiem kritērijiem, tika atklāts, ka IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrijas kompānijām pastāv pozitīva spēcīga korelācija starp uzņēmumu vērtību un tādiem korporatīvās pārvaldības indeksu veidojošiem kritērijiem kā regulāra finanšu rezultātu atklāšana un mājaslapas kvalitāte. Par galveno izstrādātā pētījuma trūkumu darba autors uzskata datu kvalitāti, kuras dēļ vairāki ieraksti datubāzē netika ņemti vērā korelācijas analīzes laikā. Turpmākos pētījumos darba autors iesaka kooperēties ar TOP 101 Latvijas vērtīgāko uzņēmumu iniciatīvas organizatoriem, lai noskaidrotu datu nesakritības iemeslus un vienoties par labojumiem. Par pētnieciskās darbības attīstības virzieniem darba autors vēlas izcelt nepieciešamību turpināt ievākt datus un salīdzināt tos dažādos griezumos. Korelācijas analīze un rezultātu salīdzināšana starp IT un telekomunikācijas pakalpojumu un citām tirgu veidojošām industrijām, vai arī jaunu korporatīvās pārvaldības indeksu veidojošo kritēriju ietekme uz IT un telekomunikācijas pakalpojumu industriju vairāku gadu laikā ir tikai daži no piemēriem, kurus darba autors var piedāvāt kā turpmākos pētījuma virzienus. Diplomdarbs ir uzrakstīts angļu valodā, tā apjoms ir 55 lapaspuses, tajā ir iekļautas 10 tabulas, 2 figūras, 1 pielikums ar 2 tabulām un 1 figūru un 49 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi uzņēmuma vērtība, korporatīvā pārvaldība, TOP 101 iniciatīva, IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrija, korelācijas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā enterprise value, corporate governance, TOP 101 initiative, IT and telecommunication services industry, correlation analysis
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2023 22:36:45