Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Science and Organizational Technologies
Title in original language Attiecība starp korporatīvās pārvaldības indeksu un IT un telekomunikācijas pakalpojumu uzņēmu vērtību
Title in English The Relationship between the Corporate Governance Index and IT and Telecommunication Services Enterprise Value
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Kārlis Jānis Ātrens
Abstract Pētnieciskā darba ietvaros tika izpētīta saistība starp korporatīvās pārvaldības indeksu un IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrijas pārstāvju uzņēmumu vērtību. Darba teorētiskajā daļā tiek pieminēti tirgū pastāvošie pieņēmumi par saistību starp korporatīvās pārvaldības indeksu un uzņēmumu vērtību, aprakstīti vēsturiskie un mūsdienu korporatīvās pārvaldības pamatprincipi, kā arī izanalizēti neveiksmīgas korporatīvās pārvaldības gadījumi IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrijā. Balsoties uz izmantoto literatūru, kurā tika apgalvots, ka starp uzņēmumu vērtību un to korporatīvo pārvaldību pastāv spēcīga pozitīva korelācija, darba autors izvirzīja hipotēzi: IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrijā nepastāv korelācija starp uzņēmumu vērtību un to korporatīvo pārvaldību. Informācija pētnieciskā darba praktiskai daļai tika iegūta izmantojot datus no TOP 101 Latvijas vērtīgāko uzņēmumu mājaslapas, kā arī no Nasdaq Riga korporatīvās pārvaldības vērtēšanas dokumentiem. Izveidotā datubāze satur 1514 unikālus ierakstus par uzņēmumu vērtību un to korporatīvo pārvaldību laika posmā no 2008. līdz 2022. gadam. Datu normalitātes pārbaudes testi uzrādīja, ka gan uzņēmumu vērtības, gan korporatīvās pārvaldības datu kopas neatbilst normālajam sadalījumam, tāpēc par korelācijas analīzes galveno metodi tika izvēlēts Spīrmena rangu korelācijas koeficients. Korelācijas analīzes rezultāti norāda, ka kopējā tirgū pastāv pozitīva vāja korelācija starp uzņēmumu vērtību un to korporatīvo pārvaldību. Savukārt IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrijā korelācijas analīzes rezultāti norāda, ka pastāv pozitīva viduvēja korelācija starp uzņēmumu vērtību un to korporatīvo pārvaldību. Detalizētā analīze, kurā tika pētītas saistības starp uzņēmumu vērtību un korporatīvās pārvaldības indeksu veidojošiem kritērijiem, tika atklāts, ka IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrijas kompānijām pastāv pozitīva spēcīga korelācija starp uzņēmumu vērtību un tādiem korporatīvās pārvaldības indeksu veidojošiem kritērijiem kā regulāra finanšu rezultātu atklāšana un mājaslapas kvalitāte. Par galveno izstrādātā pētījuma trūkumu darba autors uzskata datu kvalitāti, kuras dēļ vairāki ieraksti datubāzē netika ņemti vērā korelācijas analīzes laikā. Turpmākos pētījumos darba autors iesaka kooperēties ar TOP 101 Latvijas vērtīgāko uzņēmumu iniciatīvas organizatoriem, lai noskaidrotu datu nesakritības iemeslus un vienoties par labojumiem. Par pētnieciskās darbības attīstības virzieniem darba autors vēlas izcelt nepieciešamību turpināt ievākt datus un salīdzināt tos dažādos griezumos. Korelācijas analīze un rezultātu salīdzināšana starp IT un telekomunikācijas pakalpojumu un citām tirgu veidojošām industrijām, vai arī jaunu korporatīvās pārvaldības indeksu veidojošo kritēriju ietekme uz IT un telekomunikācijas pakalpojumu industriju vairāku gadu laikā ir tikai daži no piemēriem, kurus darba autors var piedāvāt kā turpmākos pētījuma virzienus. Diplomdarbs ir uzrakstīts angļu valodā, tā apjoms ir 55 lapaspuses, tajā ir iekļautas 10 tabulas, 2 figūras, 1 pielikums ar 2 tabulām un 1 figūru un 49 literatūras avoti.
Keywords uzņēmuma vērtība, korporatīvā pārvaldība, TOP 101 iniciatīva, IT un telekomunikācijas pakalpojumu industrija, korelācijas analīze
Keywords in English enterprise value, corporate governance, TOP 101 initiative, IT and telecommunication services industry, correlation analysis
Language eng
Year 2023
Date and time of uploading 13.04.2023 22:36:45