Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Darbinieku uztvere par darba novērtējumiem un tās saistība ar darbinieku motivāciju
Nosaukums angļu valodā The Employees' Perceptions of Performance Appraisals and its Relationship to the Employees' Motivation
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Daiga Ērgle
Anotācija Šīs diplomdarbs izpēta saistību starp darbinieku uztveri par darba izpildes novērtēšanu un darbinieku motivāciju. Daudzi darbinieki uzskata, ka darba izpildes novērtēšanas process nav efektīvs, ka tiem netiek sniegta godīga atgriezeniskā saite un skaidri definēti mērķi. Tādēļ, šī pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv saistība starp darbinieku uztveri par darba izpildes novērtēšanu un viņu darba motivāciju. Empīriskais pētījums tika veidots, pamatojoties uz divu daļu šķērsgriezuma aptaujas anketas rezultātiem. Tiešsaistes aptaujā piedalījās 104 darbinieki. Tā sastāvēja no 18 jautājumiem par darba izpildes novērtēšanas uztveri, 12 jautājumiem par darbinieku motivāciju un 5 demogrāfiskiem jautājumiem. Darba izpildes novērtēšanas uztveres mainīgo lielumu veidoja četras apakšskalas: uztvertais godīgums, komunikācija, skaidrība un darba izpildes novērtēšanas procedūras sapratne. Darbinieku darba motivācija tika iedalīta iekšējās un ārējās motivācijas apakšskalās. Iegūtie dati tika analizēti, izmantojot Spīrmena korelāciju, jo datu lielākā daļa nebija normāli sadalīta. Tika konstatētas spēcīgas pozitīvas sakarības starp iekšējo motivāciju un taisnīgumu, iekšējo motivāciju un komunikāciju, iekšējo motivāciju un sapratni, kā arī ārējo motivāciju un komunikāciju. Izrādījās, ka abpusēja komunikācija ir darba izpildes novērtēšanas uztveres mainīgais faktors, kas visvairāk ietekmē gan iekšējo, gan ārējo motivāciju. Tātad, skaidri norādījumi, mērķu konkretizēšana, pozitīva atgriezeniskā saite, kas nāk ar atklātu darbinieku un vadītāju komunikāciju darba izpildes novērtēšanas laikā, paaugstina darbinieku motivāciju. Turklāt, izmantojot mazāk neobjektīvas darba izpildes novērtēšanas metodes, piemēram, 360 grādu novērtēšanas tehniku, un sniedzot skaidrus norādījumus par darba izpildes novērtēšanas sistēmu organizācijā, palielinās darbinieku iekšējo motivāciju. Šī diplomdarba secinājumus var izmantot uzņēmumu īpašnieki, personāla vadītāji, un komandu vadītāji, lai palielinātu organizāciju efektivitāti un produktivitāti, vienlaikus, radot veselīgu darba vidi. ŠĪ bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā, tā apjoms ir 58 lappuses, divas tabulas, viens pielikums un 58 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi uztvere, darba novērtējums, darbinieku motivācija, iekšējā motivācija, ārējā motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā perception, performance appraisal, employees’ motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2023 15:22:39