Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Darbinieku uztvere par darba novērtējumiem un tās saistība ar darbinieku motivāciju
Title in English The Employees' Perceptions of Performance Appraisals and its Relationship to the Employees' Motivation
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Daiga Ērgle
Abstract Šīs diplomdarbs izpēta saistību starp darbinieku uztveri par darba izpildes novērtēšanu un darbinieku motivāciju. Daudzi darbinieki uzskata, ka darba izpildes novērtēšanas process nav efektīvs, ka tiem netiek sniegta godīga atgriezeniskā saite un skaidri definēti mērķi. Tādēļ, šī pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv saistība starp darbinieku uztveri par darba izpildes novērtēšanu un viņu darba motivāciju. Empīriskais pētījums tika veidots, pamatojoties uz divu daļu šķērsgriezuma aptaujas anketas rezultātiem. Tiešsaistes aptaujā piedalījās 104 darbinieki. Tā sastāvēja no 18 jautājumiem par darba izpildes novērtēšanas uztveri, 12 jautājumiem par darbinieku motivāciju un 5 demogrāfiskiem jautājumiem. Darba izpildes novērtēšanas uztveres mainīgo lielumu veidoja četras apakšskalas: uztvertais godīgums, komunikācija, skaidrība un darba izpildes novērtēšanas procedūras sapratne. Darbinieku darba motivācija tika iedalīta iekšējās un ārējās motivācijas apakšskalās. Iegūtie dati tika analizēti, izmantojot Spīrmena korelāciju, jo datu lielākā daļa nebija normāli sadalīta. Tika konstatētas spēcīgas pozitīvas sakarības starp iekšējo motivāciju un taisnīgumu, iekšējo motivāciju un komunikāciju, iekšējo motivāciju un sapratni, kā arī ārējo motivāciju un komunikāciju. Izrādījās, ka abpusēja komunikācija ir darba izpildes novērtēšanas uztveres mainīgais faktors, kas visvairāk ietekmē gan iekšējo, gan ārējo motivāciju. Tātad, skaidri norādījumi, mērķu konkretizēšana, pozitīva atgriezeniskā saite, kas nāk ar atklātu darbinieku un vadītāju komunikāciju darba izpildes novērtēšanas laikā, paaugstina darbinieku motivāciju. Turklāt, izmantojot mazāk neobjektīvas darba izpildes novērtēšanas metodes, piemēram, 360 grādu novērtēšanas tehniku, un sniedzot skaidrus norādījumus par darba izpildes novērtēšanas sistēmu organizācijā, palielinās darbinieku iekšējo motivāciju. Šī diplomdarba secinājumus var izmantot uzņēmumu īpašnieki, personāla vadītāji, un komandu vadītāji, lai palielinātu organizāciju efektivitāti un produktivitāti, vienlaikus, radot veselīgu darba vidi. ŠĪ bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā, tā apjoms ir 58 lappuses, divas tabulas, viens pielikums un 58 literatūras avoti.
Keywords uztvere, darba novērtējums, darbinieku motivācija, iekšējā motivācija, ārējā motivācija
Keywords in English perception, performance appraisal, employees’ motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation
Language eng
Year 2023
Date and time of uploading 13.04.2023 15:22:39