Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Elektrisko transportlīdzekļu uztvere atkarībā no demogrāfiskajām pazīmēm
Nosaukums angļu valodā Attitudes Towards Electric Vehicles Depending on Demographic Characteristics
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Kārlis Jānis Ātrens
Anotācija Straujais elektrisko transportlīdzekļu izplatības pieaugums būtiski ietekmē transporta nozari, enerģijas patēriņu un vides ilgtspējību. Šajā pētījumā aplūkota attieksme pret elektrotransportlīdzekļiem dažādās demogrāfiskajās grupās, lai izprastu faktorus, kas ietekmē to ieviešanu un veicina plašāku integrāciju sabiedrībā. Apsekojumā tika apkopoti dati par galvenajiem demogrāfiskajiem mainīgajiem lielumiem, proti, vecumu, dzimumu, ienākumiem un izglītību. Rezultāti liecina, ka pastāv vāja korelācija starp vecumu un prognozēto elektromobiļu īpatsvaru uz ceļiem pēc desmit gadiem, taču vecāka gadagājuma respondenti biežāk paredz, ka nākotnē būs lielāks elektromobiļu īpatsvars. Izglītības līmenim ir mērena sakarība ar uzskatiem par elektromobiļiem: cilvēki ar augstāku izglītības līmeni biežāk iegādāsies elektromobili nākamo divu gadu laikā. Ienākumi ir vienīgais rādītājs, kas uzrāda nelielu korelāciju ar vides faktoriem, un cilvēki ar lielākiem ienākumiem biežāk sagaida ievērojamu benzīna cenu pieaugumu nākamo piecu gadu laikā. Elektromobiļu augstās izmaksas un nepietiekami attīstīta infrastruktūra ir galvenie iemesli, kas respondentiem liedz apsvērt elektromobiļa iegādi. Dzimumam nav būtiskas korelācijas ar elektromobiļu tirgus prognozēšanas faktoriem, un tikai neliela korelācija ir starp dzimumu un komforta faktoru, kā arī diapazona un infrastruktūras faktoriem. Šie rezultāti kopumā atbilst dažiem esošās literatūras datiem, lai gan nelielas atšķirības var būt saistītas ar specifiskiem konteksta vai metodoloģiskiem faktoriem. Šīs atziņas liecina, ka ir nepieciešamas mērķtiecīgas mārketinga un izglītojošas kampaņas, lai novērstu konkrētas demogrāfiskās barjeras un veicinātu plašāku elektrotransportlīdzekļu ieviešanu, galu galā veicinot tīrāku un ilgtspējīgāku transporta sistēmu. Pētījuma pamatā ir 49 literatūras avoti, uzsverot pieejamo statistisko informāciju par elektriskajiem transportlīdzekļiem. Darba apjoms ir 31 lappušu, tajā ir 4 tabulu, 1 pielikums.
Atslēgas vārdi elektriskie transportlīdzekļi, demogrāfiskās īpašības, attieksme
Atslēgas vārdi angļu valodā electric vehicles, demographic characteristics, attitudes
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2023 15:19:40