Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tieslietu nama jaunbūve Jēkabpilī",( Bak.darbs "Smalkgraudainā cementa kompozītbetona izstrāde no Latvijā pieejamiem izejmateriāliem ")
Nosaukums angļu valodā "The House of Justice new building in Jekabpils", ("Fine Grain Cement Composite Concrete Invention Process from Raw Materials Available in Latvia")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Elīna Barone
Recenzents Ģirts Būmanis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: bakalaura pētījuma daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura pētījuma daļa Pētījumā “Smalkgraudainā cementa kompozītbetona izstrāde no Latvijā pieejamiem izejmateriāliem”, veicot smalkgraudainā cementa kompozītu izstrādi no Latvijā pieejamiem izejmateriāliem, tiek noteikts trīs dažādu fibru izdevīgākais variants konkrētā dozācijā pēc iegūto datu un ekonomiskā aspekta. Darba pirmā nodaļa sastāv no literatūras apskata – cementa inženierkompozīts (ECC – Engineered Cementitious Composite), cementa inženierkompozīta vispārējās īpašības, šķiedru veidi un cementa inženierkompozīta pielietojums. Otrā nodaļa sastāv no pētījuma praktiskās daļas – pielietoto materiālu apraksts, maisījumu sastāvs un izstrāde, paraugu spiedes testi un rezultāti, paraugu lieces testi un rezultāti, paraugu stiepes testi un rezultāti, fibru ekonomiskais salīdzinājums. Darbā ir 2 nodaļas, ievads, secinājumi un rekomendācijas. Darbā iekļauti 55 attēli, 17 tabulas, izmantots 31 literatūras avots. Inženierprojekta daļa Inženierprojektā apskatīta tieslietu nama jaunbūve Jēkabpilī, Neretas ielā 39. Objekts ir trīs stāvu ēka ar zemstāvu. Kopējā telpu platība 5565,93 m2. Ēkai veikti siltumtehniskie aprēķini jumtam, ārsienai un grīdai uz grunts. Veikts kolonnu četru variantu ekonomiskais salīdzinājums. Veikti seklo pamatu, pārseguma plātnes, dzelzsbetona kolonnu un konstruktīvā mezgla analītiskie un datorprogrammas aprēķini. Sastādīta tehnoloģiskā karte pamatu izbūvei un grunts rakšanas darbiem. Papildus pēc eBIK 2014 datiem sastādīta objekta lokālā un koptāme. Inženierprojekta sastāvā ir projektēšanas izejas dati, arhitektūras apraksts, slodžu un iedarbju aprēķini, konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums, konstruktīvo elementu aprēķini, būvdarbu organizācija un tehnoloģija, objekta ekonomiskais pamatojums – tāmes, darba aizsardzības vispārējās prasības un vides aizsardzība. Darbā ir 9 nodaļas un ievads. Darbā iekļauti 19 attēli, 25 tabulas, izmantoti 30 literatūras avoti, grafiskā daļa – 11 A1 formāta lapas.
Atslēgas vārdi cementa inženierkompozīts, fibra, Latvijas izejmateriāli, sintētiskās šķiedras, smalkgraudains.
Atslēgas vārdi angļu valodā engineered cementitious composite, fibre, Latvian raw materials, synthetic fibres, fine-grained.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2023 21:22:54