Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka – betona savienojumu kvalitātes pārbaude ar negraujošajām metodēm", (Inž.proj. "Ražošanas ēka ar biroja daļu")
Nosaukums angļu valodā "Timber – concrete connections quality assessment by nondestructive methods", ("Industrial building with office zone")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Albīns Skudra
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām – no pētnieciskās daļas un inženieprojekta daļas. Diplomprojekta pētnieciskās daļas nosaukums ir “Koka – betona savienojumu kvalitātes pārbaude ar negraujošajām metodēm”. Diplomprojekta inženierproejkta daļas nosaukums ir “Ražošanas ēka ar biroja daļu”. Darba pētnieciskā daļa sastāv no literatūras avotu analīzes un koka – betona kompozītmateriāla paraugu testēšanas ar ultraskaņas metodi. Literatūras avotu analīzes mērķis ir koka – betona kompozītmateriālu savienojumu tipus. Iepazīties ar hibrīda koka betona kompozītmateriālu nestspējas pārbaudes metodēm un veikt CLT – betona hibrīda kompozītmateriāla aprēķinu ievērtējot savienojuma defektu, kā arī apskatīt koka betona savienojumu pārbaudes negraujošās metodes. Pētnieciskā darba gaitā tiks veikta hibrīda koka – betona kompozītmateriāla paraugu testēšana ar ultraskaņas metodi. Paraugos tiks mākslīgi radīts defekts starp koku un betonu, līdz ar to pētnieciskā darba rezultātā būs iespēja salīdzināt un analizēt iegūstot ultraskaņas mērījumus ar paraugiem bez defektiem. Inženierprojekta daļā izstrādāts ražošanas ēkas ar biroja daļu jaunbūves risinājums. Inženierprojekta ietvaros izstrādāta arhitektūra, siltumtehniskais aprēķins. Izstrādāti būvkonstrukciju risinājumi, kas ietver slodžu noteikšanu un četru konstrukciju aprēķinu – jumta trapecveida sijas, masīvkoka kolonnas, stabveida pamata un koka – betona starpstāvu pārseguma paneļa aprēķinus. Projektētajai ēkai aprakstīta būvdarbu tehnoloģija un darba drošība, kā arī izstrādāts būvdarbu organizācijas plāns un kalendārais grafiks. Izveidotas divas tehnoloģiskās kartes. Projektētajai ēkai veikta ekonomiskā analīze. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 209 lapaspusēm, kas sevī ietver 24 tabulas un 112 attēlus. Darbā izmantoti 41 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 12 A1 rasējuma lapām. Šo darbu ir atbalstījis Latvijas Zinātnes padomes finansētais projekts “Koaksiālo paātrinājumu korelācijas metode 6-D telpā būvkonstrukciju savienojumu kvalitātes novērtēšanai (COACCEL)” (Nr. lzp-2020/1-0240).
Atslēgas vārdi Koka - betona kompozītmateriāls, koka – betona kompozītmateriāla savienojumi, negraujošās pārbaudes, ražošanas ēka ar biroja daļu
Atslēgas vārdi angļu valodā Timber – concrete composite material, timber – concrete composite material connections, non destructive testing, industrial building with office zone
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2023 16:38:01