Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju testēšanas metodoloģijas izpēte un analīze", ( Inž.pr."Noliktavas ēkas ar biroja daļu būvniecība")
Nosaukums angļu valodā "Research and analysis of building external envelope testing", ("Construction of a warehouse building with an office section"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Kārlis Kostjukovs
Recenzents Kaspars Kurtišs
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes, Civilo ēku būvniecības katedrā. Diplomprojekts sastāv no bakalaura daļas un inženierprojekta : • Bakalaura daļa: Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju testēšanas metodoloģijas izpēte un analīze; • Inženierprojekts: Noliktavas ēkas ar biroja daļu būvniecība. Bakalaura daļas mērķis ir izpētīt ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju testēšanas metodoloģiju pēc CWCT Sistemātisku ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju standarta (tulk. no angļu – Standard for Systemised building envelope) un salīdzināt reāla projekta fasādes konstrukcijas testa rezultātus ar analītiska aprēķina rezultātā iegūtiem datiem, tādējādi pārbaudot testa mērķi, nepieciešamību un lietderību. Mērķa sasniegšanai tika izpētīta literatūra par CWCT, tās publicētās vadlīnijas un standarti. Tika izpētīta reāla būvniecības projekta fasādes testa konstrukcija, kā arī testa rezultāti. Izmantojot iegūto informāciju izveidots testa konstrukcijai pietuvināts aprēķina modelis un veikts analītisks aprēķins, tādējādi iegūstot simulēta testa rezultātus. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar reālā testa rezultātiem un veikti secinājumi. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts projekts noliktavas ēkas ar biroja daļu būvniecībai. Projektā tika iekļauti ēkas arhitektūras un inženiertehniskā nodrošinājuma principālie risinājumi, konstruktīvā sadaļa ar tehniski-ekonomisko salīdzinājumu noliktavas kolonnām, pamatu un pamatnes, kopnes un kopnes mezglu analītiskie aprēķini un dimensionēšana, kā arī būvdarbu organizācijas apraksts un objekta ekonomiskais pamatojums. Noliktavas daļas konstruktīvais risinājums – uz stabveida pamatiem balstīta tērauda karkasa būve, ar HEA280 tērauda kolonnām un tērauda kopnēm. Noliktavas daļas ārsienas veidotas no sendvičpaneļiem. Biroja daļa galvenās nesošās konstrukcijas – FIBO bloku mūris, uz kura balstītas dobā dzelzsbetona pārseguma plātnes. Biroja daļas 1. stāvā plānotas ģērbtuves, ēdamzāle, tualetes, saimniecības telpa, kā arī tehniskā telpa. 2. stāvā atvērta tipa ofiss, kā arī vadības daļas ofiss.
Atslēgas vārdi Fasāžu testi, ārējās norobežojošās konstrukcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā External envelope testing
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2023 09:57:06