Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu apkalpošana un tās novērtēšana Uzbekistānas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Customer Service and its Evaluation in Uzbek Companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents T. Tambovceva
Anotācija Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā un sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājuma un ieteikumiem. Literatūras sarakstā iekļauti 61 bibliogrāfiskie materiāli angļu valodā. Pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta klientu apkalpošanas kvalitātei Uzbekistānā un tika izmantota kvalitatīva pētījuma metode, iekļaujot 3 Uzbekistānā strādājošus uzņēmumus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma secinājumi kalpoja kā virziens un etalons turpmākiem pētījumiem. Ar kvalitātes dimensiju palīdzību ir novērtēta pakalpojumu kvalitāte un klientu apmierinātība, kā arī sniegti daži ieteikumi pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai mūsu mērķa organizācijai, kā arī citiem pakalpojumu tirgiem. Saskaņā ar mūsu pētījuma rezultātiem ātras klientu apkalpošanas trūkums un unikāla apkalpošana ir galvenie iemesli pakalpojumu plaisai, kas pastāv starp klientiem un pakalpojumu sniedzējiem. Tā kā klientiem izvirzītās prasības vienmēr pieaug, kamēr prasības pakalpojumu sniedzējiem ir nemainīgas, klientu apkalpošanas līmenī starp pakalpojumu sniedzējiem un viņu klientiem pastāv atšķirības.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošana un tā novērtējums Uzbekistānā
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer Service and its Evaluation in Uzbekistan
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 24.01.2023 13:49:17