Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biznesa inkubatoru ietekmes novērtējums uz jaunuzņēmumu attīstību
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Business Incubators on the Development of Startups
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Reinis Lasmanis
Anotācija Bakalaura darba autors: Dilobarhon Tojiboeva Bakalaura darbs Zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. profesore Jana Eriņa Bakalaura darba nosaukums: Biznesa Inkubātoru ietekmes novērtējums uz jaunuzņēmumu attīstību Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 56 lpp. (neskaitot pielikumus), tajā ir 12 attēli un 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauts: 71 avots angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Jaunuzņēmumu attīstība dažu desmitgažu laikā kļuva ļoti svarīga jebkuras valsts uzņēmējdarbības ekosistēmai, kas noveda pie jauna inkubatoru un akseleratoru pieauguma. Lai gan to loma iepriekšējos pētījumos šajā jomā ir noteikta, joprojām nebija skaidrs, kāda ir inkubatoru un akseleratoru nozīme jaunuzņēmumu attīstībā uzņēmējdarbības infostruktūras kā klāstera ietvaros. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tojiboeva D. (2023) Biznesa Inkubātoru ietekmes novērtējums uz jaunuzņēmumu attīstību/ D. Tojiboeva, J. Erina. - Rīga: RTU, , IBEM DIBM, bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība unVadība”. – 59 lpp
Atslēgas vārdi Biznesa inkubatori un akseleratori, jaunuzņēmumu attīstība, jaunuzņēmumu finansēšanas metodes, Uzņēmējdarbības ekosistēma, Uzņēmējdarbības infrastruktūra jaunuzņēmumu klāsteriem.
Atslēgas vārdi angļu valodā Business Incubators and Accelerators, Startup Development, Startup funding methods, Entrepreneurial Ecosystem, Entrepreneurial Infustructure for Startup cluster.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2023 15:01:14