Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzdzīvokļu namu jumtu ilgtspējīgas ekspluatācijas iespējas
Nosaukums angļu valodā Sustainable Operation Possibilities of Apartment Building Roofs
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Guntis Grabovskis
Anotācija Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī Latvijai, līdz 2050. gadam ir jāizstrādā ēku ilgtermiņa stratēģija, kas veicinātu esošo ēku efektīvu renovāciju, iekļaujot augstu energoefektivitāti un nodrošinot oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu atmosfērā. Latvijas klimatneitralitātes stratēģija paredz par 100% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 2050. gadam. Eiropas Savienības izvirzītos ilgtermiņa stratēģijas kritērijus jāņem vērā arī jaunu daudzdzīvokļu namu projektēšanā un būvniecībā. Bakalaura darba mērķis – novērtēt daudzdzīvokļu namu jumtu, ekspluatācijas struktūru un sniegt apsekojuma analīzi. Balstoties uz darbā secināto, rast risinājumu jumta ilgtspējīgai ekspluatācijai, uzlabojot energoefektivitāti, un oglekļa dioksīda koncentrācijas gaisā samazināšanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, bakalaura darba uzdevuma izpildei, izraudzīts daudzdzīvokļu nama jumts Emmas ielā 19, Rīgā. Apsekojot namu, novērtēta jumta ekspluatācijas struktūra, apkopoti apsekojuma rezultāti un izvirzīti secinājumi. Balstoties uz secināto, rasts risinājums jumta ilgtspējīgai energoefektīvai ekspluatācijai un pasākumiem oglekļa dioksīda koncentrācijas samazināšanai pilsētvides gaisā. Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4.kursa studentes, Baibas Utinānes bakalaura darbs “Daudzdzīvokļu namu jumtu ilgtspējīgas ekspluatācijas iespējas” sastāv no trīs analītiskajām daļām, secinājumiem un viena pielikuma: • Pirmajā daļā aprakstīti daudzdzīvokļu aktuālie jumtu veidi Latvijā, jumtu ekspluatācijas kvalitātes kritēriji un normatīvās prasības. • Otrajā daļā atspoguļots apsekotais un analizētais daudzdzīvokļu nams Rīgā. Šajā daļā izklāstīta informācija par problemātiskiem jautājumiem un vides nelabvēlīgo ietekmi uz nama jumtu un bēniņiem. • Trešajā daļā, ņemot vērā konstatētos kvalitatīvos kritērijus, rasts risinājums mērķu sasniegšanai. • Darba pielikuma daļā iedzīvotāju aptaujas anketa un tās rezultāti.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu namu jumti, ekstensīvi zaļie jumti, ilgtspējība, dekarbonizācija, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Roofs of apartment buildings, extensive green roofs, sustainability, decarbonization, energy efficiency, air quality.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 23:23:40