Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Veloparku un skeitparku raksturojums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Characteristic of Bike Parks and Skate Parks in Latvia
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Baiba Vērpe
Recenzents Gvido Princis
Anotācija Darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes bakalaura 4. kursa studente Agnese Bleidere. Darbs sastāv no divām daļām. 1. daļa ir teorētisks pētniecisks darbs “Veloparku un skeitparku raksturojums Latvijā”. 2. daļa ir praktisks darbs – daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projekts “Dzīvojamās vides attīstība Talsos” ar skaidrojošo aprakstu. 1. daļā – teorētiskajā darbā – veikts skeitparku un veloparku apskats. Ekstremālie sporta veidi, pie kā pieskaitāma arī velo un skeita izmantošana, ar katru gadu paliek ar vien populārāki Latvijas jauniešu vidū. Mūsdienās skeitparki un veloparki tiek būvēti daudzās pilsētās. Līdz šim teorētiskā un praktiskā līmenī ir izzināts, kas ir veloparks un skeitparks, tomēr kopīgs pārskats par to, kādi Latvijā ir šie parki, kur tie atrodas un kas tieši nosaka to risinājumus un ilgtspējīgu izmantošanu, līdz šīm vēl nav veikts. Pētījums sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā “Parku plānošanas risinājumi” apkopota informācija par to, kas ir skeitparki un veloparki. Aprakstīti parku veidi un to daudzveidība Latvijā, nosakot dažādo parku skaitu. Analizēta parku atrašanās vieta pilsētvidē un vispārējā atrašanās Latvijas teritorijā, izveidota shēma, kas attēlo parku izvietojumu Latvijā. Apskatīta parku hronoloģiskā attīstība laika posmā no 2000. gada līdz 2022. gada nogalei. Otrajā nodaļā “Parku dizains” apkopota informācija par parku dizainu. Apskatīti Latvijas likumdošanā esošie normatīvie akti un likumi, kas nosaka parku projektēšanu. Veikts apkopojums par parku projektētājiem, parkos nepieciešamajiem elementiem, biežāk izmantotajām krāsām parku dizainā un sastopamajiem parku seguma materiāliem, atkarībā no to veidiem. Trešajā nodaļā “Parku ilgtspējība” analizēts, kā parki tiek uzturēti Latvijā un kāpēc parku uzturēšana ir svarīga. Apskatīta vides pieejamība parkos. Darbā secināts, ka no 2000. gada līdz 2022. gada nogalei Latvijā ir izveidoti 105 parki. Gandrīz katrā pašvaldībā ir kāds no parkiem. To risinājumi ir atšķirīgi un īpaši piemeklēti katras vietas vajadzībām, tomēr būtiska loma ir projektētāju individuālajam rokrakstam. Parki aktīvi ienāk pilsētvidē ar savu dizainu – aktīvo krāsu, formu, izteiksmīgiem tehnoloģiskajiem elementiem – un nodrošina mūsdienīgu vidi jauniešiem. Parku ilgtspējība atkarīga no to ilgtermiņa uzturēšanas. Pētījumā ir 53 lpp., izmantoti 192 informācijas avoti, 52 attēli, izstrādāti 2 pielikumi. 2. daļā – praktiskajā darbā – tiek izstrādāts risinājums daudzdzīvokļu ēkai Talsos. Teorētiskās daļas atziņas tiek izmantotas, paredzot projektētās ēkas labiekārtotajā teritorijā nelielu skeitparku. Projekta skaidrojošajā aprakstā uz 17 lapām sniegta informācija par projekta koncepciju, ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju, inženiertīklu un citiem risinājumiem. Projekta grafiskais risinājums darbam pievienots kā pielikums – viena A2 lapa. Kopā bakalaura darbā ir 70 lpp. un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Skeitparku un veloparku raksturojums Latvijā, skeitparki, veloparki, sporta parki
Atslēgas vārdi angļu valodā Characteristic of Bike Parks and Skate Parks in Latvia, skateparks, bike parks, sport parks, Pump Track
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 22:38:47