Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Zaļā mārketinga ietekmes novērtējums uz tūrisma nozares uzņēmumiem Turcijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of green marketing on tourism companies in Turkey
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Anotācija Maģistra darba autor: Abdullah Erkam Durak Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Zaļā mārketinga ietekmes novērtējums uz tūrisma nozares uzņēmumiem Turcijā. Maģistra darbs: Angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 114 pp., tajā iekļauti 41 attēli, 48 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 69 avoti angļu, valodā. Darbam pievienoti 1 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šajā pētījumā tika mēģināts novērtēt zaļā mārketinga ietekmi uz Turcijas tūrisma uzņēmumiem. Zaļais mārketings ir prakse reklamēt produktus, kas tiek uzskatīti par videi draudzīgākiem nekā to konkurenti. Ekomarķējums, produktu pārveidošana un citi mārketinga veidi ir iekļauti šajā plašajā darbības kategorijā. Piemēram, uzņēmumi varētu izmantot zaļo mārketingu, lai pārliecinātu cilvēkus, kuri ir informēti par šo problēmu, darīt savu daļu, lai uzlabotu vidi. Lai iegūtu datus no tūrisma jomas ekspertiem, tika izmantota aptauja. Chi Square analīze tika veikta, lai apstiprinātu zaļā mārketinga ietekmi uz tūrisma uzņēmumiem Turcijā un faktoru analīzi, lai identificētu svarīgos zaļā mārketinga faktorus, kas ietekmē tūrisma nozari Turcijā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Abdullah Erkam Durak, Assist. Prof., Dr. Ieva Andersone (2022). Zaļā mārketinga ietekmes novērtējums uz tūrisma nozares uzņēmumiem Turcijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 114 lpp.
Atslēgas vārdi Green Marketing Green Price Green product
Atslēgas vārdi angļu valodā Green Marketing Green Price Green product
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2023 21:44:23