Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Zaļā mārketinga ietekmes novērtējums uz tūrisma nozares uzņēmumiem Turcijā
Title in English Assessment of the impact of green marketing on tourism companies in Turkey
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Ilze Judrupa
Abstract Anotācija Maģistra darba autor: Abdullah Erkam Durak Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Zaļā mārketinga ietekmes novērtējums uz tūrisma nozares uzņēmumiem Turcijā. Maģistra darbs: Angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 114 pp., tajā iekļauti 41 attēli, 48 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 69 avoti angļu, valodā. Darbam pievienoti 1 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šajā pētījumā tika mēģināts novērtēt zaļā mārketinga ietekmi uz Turcijas tūrisma uzņēmumiem. Zaļais mārketings ir prakse reklamēt produktus, kas tiek uzskatīti par videi draudzīgākiem nekā to konkurenti. Ekomarķējums, produktu pārveidošana un citi mārketinga veidi ir iekļauti šajā plašajā darbības kategorijā. Piemēram, uzņēmumi varētu izmantot zaļo mārketingu, lai pārliecinātu cilvēkus, kuri ir informēti par šo problēmu, darīt savu daļu, lai uzlabotu vidi. Lai iegūtu datus no tūrisma jomas ekspertiem, tika izmantota aptauja. Chi Square analīze tika veikta, lai apstiprinātu zaļā mārketinga ietekmi uz tūrisma uzņēmumiem Turcijā un faktoru analīzi, lai identificētu svarīgos zaļā mārketinga faktorus, kas ietekmē tūrisma nozari Turcijā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Abdullah Erkam Durak, Assist. Prof., Dr. Ieva Andersone (2022). Zaļā mārketinga ietekmes novērtējums uz tūrisma nozares uzņēmumiem Turcijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 114 lpp.
Keywords Green Marketing Green Price Green product
Keywords in English Green Marketing Green Price Green product
Language eng
Year 2023
Date and time of uploading 09.01.2023 21:44:23