Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing of a Company Competitiveness
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Elmārs Kehris
Anotācija Noslēguma darba autors: Veronika Furmančuka. Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: docente, Dr. oec., Rita Greitāne. Noslēguma darba temats: Uzņēmuma konkurētspējas veicināšanas projekts. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 latviešu, 28 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2. pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: “ABC” uzņēmumam ir vairākas sfēras, kurās tas ļoti vāji spēj konkurēt ar citiem uzņēmumiem, tās izpaužas kā: nespēja ātri pielāgoties mainīgiem apstākļiem, jeb nespēja pielāgoties Covid-19 ietekmei un sekām, zema darbinieku motivācija, attālināts kafejnīcas izvietojums un uzņēmuma popularizēšanas trūkums. Pētījuma autore izcēla sekojošas attīstības iespējas, kas palīdzēs uzlabot “ABC” organizācijas konkurētspēju: personāla optimizācija, pārdošanu stimulēšana, neklātienes vadīšana, darbinieku apmācība, komandas saliedēšanas pasākumi, konditorejas ceha vadītāja vadības stila izmaiņa, kafejnīcas piemērotākās vietas analīze, vietnes izveide, SMO, SMM popularizēšanaun Google Analytics izmantošana. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Furmančuka V., Greitāne R. (2022). Uzņēmuma konkurētspējas veicināšanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 67 lpp.
Atslēgas vārdi konkurētspēja, organizācijas konkurētspējas paaugstināšana, konkurētspējas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, improving the competitiveness of the organization, analysis of competitiveness
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2023 15:02:57