Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Vēja un saules elektrostaciju vadības optimizācija
Nosaukums angļu valodā Control optimization for wind and solar power stations
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Anastasija Žiravecka
Recenzents Nadežda Kuņicina
Anotācija Anotācija Maģistra darbā aplūkotas vairākas atjaunojamās enerģijas elektrostaciju vadības optimizācijas metodes gan projekta izvēles, gan optimizācijas būvniecības laikā, energosistēmas starpsavienojumu optimizācijas analīze, hierarhijas metode, datu pārraides sistēma un to vadība gan pašā elektrostacijā, gan energosistēmas dispečeru centru līmenī. Galvenā uzmanība tika pievērsta spēkstacijas sākotnējās atrašanās vietas parametru optimizācijai, enerģijas un elektroenerģijas aprēķina parametru optimizācijai optimāliem vadības režīmiem, integrējot atjaunojamo energoresursu spēkstacijas energosistēmā, kā arī optimālas vadības nosacījumiem, uzraugot spēkstaciju uzvedību un tās ietekmi uz kopējo energosistēmas režīmu. Tiek analizētas simulācijas ar dažādiem vēja turbīnu tipiem un izejas vadības metodēm, un tiek uzsvērts to potenciāls pozitīvi ietekmēt energosistēmas darbību. Galvenie secinājumi ir izklāstīti katras nodaļas beigās, un darba beigās ir sniegts kopsavilkums, tostarp daži ieteikumi. Šī disertācija sastāv no 120 lappuses, 77 attēliem, diviem pielikumiem un 40 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Vēja un saules spēkstaciju vadības optimizācija, RES atrašanās vietas parametri,SCADA optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Control optimization for wind and solar power stations, RES location parameters,SCADA optimization
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2023 12:56:40