Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language Vēja un saules elektrostaciju vadības optimizācija
Title in English Control optimization for wind and solar power stations
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Anastasija Žiravecka
Reviewer Nadežda Kuņicina
Abstract Anotācija Maģistra darbā aplūkotas vairākas atjaunojamās enerģijas elektrostaciju vadības optimizācijas metodes gan projekta izvēles, gan optimizācijas būvniecības laikā, energosistēmas starpsavienojumu optimizācijas analīze, hierarhijas metode, datu pārraides sistēma un to vadība gan pašā elektrostacijā, gan energosistēmas dispečeru centru līmenī. Galvenā uzmanība tika pievērsta spēkstacijas sākotnējās atrašanās vietas parametru optimizācijai, enerģijas un elektroenerģijas aprēķina parametru optimizācijai optimāliem vadības režīmiem, integrējot atjaunojamo energoresursu spēkstacijas energosistēmā, kā arī optimālas vadības nosacījumiem, uzraugot spēkstaciju uzvedību un tās ietekmi uz kopējo energosistēmas režīmu. Tiek analizētas simulācijas ar dažādiem vēja turbīnu tipiem un izejas vadības metodēm, un tiek uzsvērts to potenciāls pozitīvi ietekmēt energosistēmas darbību. Galvenie secinājumi ir izklāstīti katras nodaļas beigās, un darba beigās ir sniegts kopsavilkums, tostarp daži ieteikumi. Šī disertācija sastāv no 120 lappuses, 77 attēliem, diviem pielikumiem un 40 literatūras avotiem.
Keywords Vēja un saules spēkstaciju vadības optimizācija, RES atrašanās vietas parametri,SCADA optimizācija
Keywords in English Control optimization for wind and solar power stations, RES location parameters,SCADA optimization
Language eng
Year 2023
Date and time of uploading 06.01.2023 12:56:40