Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Cilvēkresursu vadība organizācijas ilgtspējīgai attīstībai
Nosaukums angļu valodā Human resource management for sustainable development of the organization
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Katerina Čerņavska
Recenzents Anita Kalniņa
Anotācija Maģistra darba autors: Olita Brenča Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg. soc, Executive MBA Katerīna Čerņavska Maģistra darba temats: Cilvēkresursu vadība organizācijas ilgtspējīgai attīstībai Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 49 attēli, 16 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 65 avoti latviešu un 59 angļu valodā. Darbam pievienoti 4pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tiek izpētīta IKT nozare un veikts darba tirgus raksturojums. Izmantojot SVID metodi, tiek veikta telekomunikācijas uzņēmuma cilvēkresursu vadības stratēģiskā analīze. Lietišķā pētījuma daļā, balstoties uz veikto zinātnisko rakstu analīzi un 3 aptauju rezultātiem, tiek secināts, ka uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai nepieciešama darbinieku pārkvalifikācija un darbinieku prasmju paaugstināšanas stratēģijas pilnveidošana. Aprēķinu daļā tiek izvērtētas darbinieku pārkvalifikācijas alternatīvas un nodefinēti procesa soļi, kā arī izskatītas mācību pārvaldības sistēmas iespējas. Tika apstiprinātas 2 izvirzītās hipotēzes - esošo darbinieku pārkvalifikācija ir stratēģiski ilgtspējīgs risinājums uzņēmuma trūkstošo vakanču aizpildīšanai (H1) un darba tirgū pieejamo speciālistu piesaiste kā vienīgais veids cilvēkresursu vadībā nenodrošina uzņēmuma attīstībai nepieciešamo cilvēkresursu apjomu (H2). Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Brenča, O. (2023). Cilvēkresursu vadība organizācijas ilgtspējīgai attīstībai. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionāla maģistra studiju programma “Līderība un vadība”, 91 lpp.
Atslēgas vārdi cilvēkresursu vadība, ilgtspējīga attīstība, pārkvalifikācija, prasmju paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā human resources management, sustainable development, reskilling, upskilling
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2023 14:38:59