Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kāpu zonu arhitektūra. Ūdens sporta centrs Pinedo, Spānijā
Nosaukums angļu valodā The Architecture of the Dune Area. Water Sports Center in Pinedo, Spain
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Dace Bērziņa
Anotācija Maģistra darbā tiek veikta kāpu zonas arhitektūras analīze un apskatīti pētījumi par arhitektūras ietekmi uz kāpu zonas attīstību un kustību. Iegūtos secinājumus izmantotu mūsdienīga un ilgtspējīga ūdens sporta centra projekta izveidē kāpu zonā Pinedo, Spānijā. Pētījuma mērķis ir analizēt un apkopot informāciju par kāpu zonas ainavas un arhitektūras integrācijas iespējām un pamatprincipiem, identificēt piejūras iezīmes, apvidus unikalitāti un klimata ietekmi uz arhitektūru par pamatu ņemot esošu ēku piemēru analīzi un teorētiskos pētījumus. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Tiek apskatīta Kāpu zonu arhitektūras un ainavas integrācijas pamatprincipi, kā arī klimata ietekme uz kāpu zonu arhitektūru. Pētīti kāpu veidošanās procesi, lai izprastu dabas principus, kas norisinās piejūras teritorijā. Otrajā nodaļā tiek apskatīti pasaules piemēri, kur redzama arhitektūras integrācija kāpu ainavā un principu analīze dizaina izveidei ņemot vērā apkārtējo vidi. Trešajā nodaļā tiek pētīta Albuferas dabas parka attīstība līdz mūsdienām, konkrētās lokācijas klimata situācija un izmaiņas. Šajā pētījumā novērtētas 8 ēkas, kas uzceltas 20. gadsimta laikā Albuferas piekrastes kāpu zonā. Arhitektūras un ainavas integrācijas vērtējums tika veikts, izmantojot autores izveidotos piecus kritērijus, kas aptver arhitektūras un ainavas integrāciju, ilgtspējības principus, sociālos un ekonomiskos faktorus. Šis pētījums palīdz identificēt tūrisma attīstības iespējamo negatīvo ietekmi uz piejūras ainavu, un sniedz ieskatu pārdomātākai kāpu arhitektūras izveidei, apsaimniekošanai un ainavas saglabāšanai. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, 9 apakšnodaļām, 53 attēliem, secinājumiem un pielikuma.
Atslēgas vārdi kāpu zonu arhitektūra, arhitektūras un ainavas integrācija, kāpu veidošanās process, Albuferas dabas parka attīstība, build with nature (Bwn).
Atslēgas vārdi angļu valodā dune area architecture, architectural and landscape integration, dune formation process, development of Albufera Nature Park, build with nature.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 22:13:58