Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Hidrauliskās balansēšanas ietekme uz apkures sistēmas energoefektivitātes rādītājiem"
Nosaukums angļu valodā "Influence of hydraulic balancing on heating system energy efficiency indicators"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Aldis Greķis
Recenzents Lilita Zadeika
Anotācija Matīsa Kempes maģistra darbs “Hidrauliskās balansēšanas ietekme uz apkures sistēmas energoefektivitātes rādītājiem” ir veltīts balansēšanas ietekmējošo komponentu, balansēšanas metodikas un normatīvo aktu izpētei. Energoefektivitātes prasībām un energoresursu izmaksām ir bijusi un nākotnē būs tendence paaugstināties. Līdz ar to nepieciešamība pēc kvalitatīvām un augstas efektivitātes apkures sistēmām pieaug. Optimizējot vai modificējot apkures sistēmas, pie nosacījuma, ka necieš patērētāja komforts, tiek samazināts energoresursu patēriņš un emisiju daudzums, kā arī ekspluatācijas izmaksas. Pirmajā nodaļā tiek pētīti apkures sistēmu veidojošie hidrauliskās balansēšanas komponenti, kas summāri veido lielāko ietekmi uz apkures sistēmas pilnvērtīgu darbību, balansēšanas metodes un spēkā esošie normatīvie akti un standarti, un tehniskie noteikumi. Otrajā nodaļā tiek veiktas eksperimentālas praktiskas un teorētiskas hidrauliskas simulācijas ar apkures sistēmas sadales un regulēšanas stendu Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā 3, Rīgā, un šim stendam izstrādāto simulācijas datorprogrammu. Tika izstrādāti vairāki modelēšanas scenāriji, lai analizētu sistēmas darbību pie mainīga caurplūžu pieprasījuma sildķermeņos (radiatori un siltās grīdas elements). Kā arī tika veikta cirkulācijas sūkņa darbības optimizācija. Pētījuma metodēs iegūtie dati tika atspoguļoti hidrauliskās balansēšanas protokolos, tabulās un grafikos. Pēc rezultātu analīzes un secinājumu apkopojuma tika izvirzīti ieteikumi. Maģistra darbs sastāv no 74 lpp., 25 tabulām, 22 attēliem, un darbā izmantoti 65 literatūras avotiem. Atslēgas vārdi: caurplūde, balansēšanas vārsts, spiediena starpības regulators, hidrauliskās balansēšanas protokols.
Atslēgas vārdi caurplūde, balansēšanas vārsts, spiediena starpības regulators, hidrauliskās balansēšanas protokols
Atslēgas vārdi angļu valodā flow, balancing valve, differential pressure regulator, hydraulic balancing protocol
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2022 06:56:58