Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Hidrauliskās balansēšanas ietekme uz apkures sistēmas energoefektivitātes rādītājiem"
Title in English "Influence of hydraulic balancing on heating system energy efficiency indicators"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Aldis Greķis
Reviewer Lilita Zadeika
Abstract Matīsa Kempes maģistra darbs “Hidrauliskās balansēšanas ietekme uz apkures sistēmas energoefektivitātes rādītājiem” ir veltīts balansēšanas ietekmējošo komponentu, balansēšanas metodikas un normatīvo aktu izpētei. Energoefektivitātes prasībām un energoresursu izmaksām ir bijusi un nākotnē būs tendence paaugstināties. Līdz ar to nepieciešamība pēc kvalitatīvām un augstas efektivitātes apkures sistēmām pieaug. Optimizējot vai modificējot apkures sistēmas, pie nosacījuma, ka necieš patērētāja komforts, tiek samazināts energoresursu patēriņš un emisiju daudzums, kā arī ekspluatācijas izmaksas. Pirmajā nodaļā tiek pētīti apkures sistēmu veidojošie hidrauliskās balansēšanas komponenti, kas summāri veido lielāko ietekmi uz apkures sistēmas pilnvērtīgu darbību, balansēšanas metodes un spēkā esošie normatīvie akti un standarti, un tehniskie noteikumi. Otrajā nodaļā tiek veiktas eksperimentālas praktiskas un teorētiskas hidrauliskas simulācijas ar apkures sistēmas sadales un regulēšanas stendu Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā 3, Rīgā, un šim stendam izstrādāto simulācijas datorprogrammu. Tika izstrādāti vairāki modelēšanas scenāriji, lai analizētu sistēmas darbību pie mainīga caurplūžu pieprasījuma sildķermeņos (radiatori un siltās grīdas elements). Kā arī tika veikta cirkulācijas sūkņa darbības optimizācija. Pētījuma metodēs iegūtie dati tika atspoguļoti hidrauliskās balansēšanas protokolos, tabulās un grafikos. Pēc rezultātu analīzes un secinājumu apkopojuma tika izvirzīti ieteikumi. Maģistra darbs sastāv no 74 lpp., 25 tabulām, 22 attēliem, un darbā izmantoti 65 literatūras avotiem. Atslēgas vārdi: caurplūde, balansēšanas vārsts, spiediena starpības regulators, hidrauliskās balansēšanas protokols.
Keywords caurplūde, balansēšanas vārsts, spiediena starpības regulators, hidrauliskās balansēšanas protokols
Keywords in English flow, balancing valve, differential pressure regulator, hydraulic balancing protocol
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 15.06.2022 06:56:58