Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Izglītības iestādes daudzfunkcionālās ēkas būvniecība Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Construction of a multifunctional building of an educational institution in Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Jānis Videmanis
Anotācija Diplomprojekta ietvaros tika izstrādāts inženierprojekts un bakalaura pētījuma daļa. Pētījuma daļa izstrādāta par tēmu “Urbto pāļu dinamiskās slodzes testēšana un tās ekonomiskais salīdzinājums ar testēšanu ar statiskās spiedes slodzi”. Darba izstrādes gaitā tika apkopoti Latvijas Republikā izplatītāko urbto pāļu izbūves tehnoloģiju veidi, apskatītas dinamiskās un statiskas slodze urbto pāļu pārbaudes, tika salīdzinātas testēšanas metožu izmaksas pie vienādiem apstākļiem, kā arī veiktas urbto pāļu testēšanas un to rezultātu analīze. Inženierprojekta daļā izstrādāts būvprojekts “Izglītības iestādes daudzfunkcionālās ēkas būvniecība Rīgā”. Projektējamā ēka paredzēta skolas vajadzībām ar sporta zāli, aktu zāli un mācību telpām. Būves galvenais lietošanas veids ir skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas ar kodu 1263. Ēkas kopējais garums ir 48,95 m, savukārt platums ir 53,04 m. Ēkas augstums no zemes ir 10,60 m. Ēkas kopējā platība ir 2227,30 m2 un būvtilpums 14011,30 m3. Inženierprojekts sastāv no skaidrojoša apraksta, 3 galveno nesošo konstrukciju aprēķina, konstrukciju variantu ekonomiskā salīdzinājuma, projekta kopējā ekonomiskā pamatojuma un būvdarbu organizēšanas projekts, kurā aprakstīti būvniecības procesi un tajos pielietotās tehnoloģijas un mehānismi. Darba ietvaros izstrādāti arhitektūras, būvkonstrukcijas un būvdarbu organizēšanas rasējumi, kā arī būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks. Diplomprojekta kopējais darba apjoms sastāda 179 lapas, t.sk. 2 pielikumi, 26 tabulas, 52 attēli, 30 izmantotie literatūras avoti un 10 rasējumi.
Atslēgas vārdi urbtie pāļi, slogošanas metodes, dinamiskā testēšana, daudzfunkcionālā ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā bored piles, loading methodes, dynamic testing, multifunctional building
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2022 21:49:36