Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Izglītības iestādes daudzfunkcionālās ēkas būvniecība Rīgā"
Title in English "Construction of a multifunctional building of an educational institution in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Vitālijs Lūsis
Reviewer Jānis Videmanis
Abstract Diplomprojekta ietvaros tika izstrādāts inženierprojekts un bakalaura pētījuma daļa. Pētījuma daļa izstrādāta par tēmu “Urbto pāļu dinamiskās slodzes testēšana un tās ekonomiskais salīdzinājums ar testēšanu ar statiskās spiedes slodzi”. Darba izstrādes gaitā tika apkopoti Latvijas Republikā izplatītāko urbto pāļu izbūves tehnoloģiju veidi, apskatītas dinamiskās un statiskas slodze urbto pāļu pārbaudes, tika salīdzinātas testēšanas metožu izmaksas pie vienādiem apstākļiem, kā arī veiktas urbto pāļu testēšanas un to rezultātu analīze. Inženierprojekta daļā izstrādāts būvprojekts “Izglītības iestādes daudzfunkcionālās ēkas būvniecība Rīgā”. Projektējamā ēka paredzēta skolas vajadzībām ar sporta zāli, aktu zāli un mācību telpām. Būves galvenais lietošanas veids ir skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas ar kodu 1263. Ēkas kopējais garums ir 48,95 m, savukārt platums ir 53,04 m. Ēkas augstums no zemes ir 10,60 m. Ēkas kopējā platība ir 2227,30 m2 un būvtilpums 14011,30 m3. Inženierprojekts sastāv no skaidrojoša apraksta, 3 galveno nesošo konstrukciju aprēķina, konstrukciju variantu ekonomiskā salīdzinājuma, projekta kopējā ekonomiskā pamatojuma un būvdarbu organizēšanas projekts, kurā aprakstīti būvniecības procesi un tajos pielietotās tehnoloģijas un mehānismi. Darba ietvaros izstrādāti arhitektūras, būvkonstrukcijas un būvdarbu organizēšanas rasējumi, kā arī būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks. Diplomprojekta kopējais darba apjoms sastāda 179 lapas, t.sk. 2 pielikumi, 26 tabulas, 52 attēli, 30 izmantotie literatūras avoti un 10 rasējumi.
Keywords urbtie pāļi, slogošanas metodes, dinamiskā testēšana, daudzfunkcionālā ēka
Keywords in English bored piles, loading methodes, dynamic testing, multifunctional building
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 13.06.2022 21:49:36