Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Kompozīto profilu pielietošana rūpniecisko ēku konstrukcijās" ("Noliktavas ēka ar ofisa daļu")
Nosaukums angļu valodā "Application of composite profiles in industrial building structures" ( "Warehouse building with an office part")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Pāvels Akišins
Recenzents Dmitrijs Serdjuks
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: no bakalaura darba (pētnieciskā darba) daļas ar nosaukumu “Kompozīto profilu pielietošana rūpniecisko ēku konstrukcijās” un no inženierprojekta darba daļas ar nosaukumu “Noliktavas ēka ar biroja daļu”. Pētnieciskais darbs sastāv no literatūras apskata un skaitliskās analīzes daļām. Literatūras izpētes mērķis ir iepazīties ar pētījumiem, kas saistīti kompozītmateriāla īpašībām, pielietošanu, profiliem, konstrukcijām un to savienojumiem, kā arī ugunsdrošību. Aprakstīta arī ar materiālu saistošā problemātika. Skaitliskās analīzes daļas mērķis ir apskatīt rāmja konstrukcijas, t.i. jumta kopnes un kolonnas konstrukcijas, un to projektēt pēc ULS robežstāvokļa, pēc CNR-DT 205/2007 vadlīnijām, kā arī izmantojot COMPOR kataloga piedāvāto informāciju par profiliem. Inženierprojekts izstrādāts noliktavas ēkai ar biroja daļu. Projektā apskatīta tās arhitektūra, norobežojošo konstrukciju siltumtehnika, veikts slodžu un trīs konstrukciju (jumta kopnes, kolonnas un tās pamata) kontrolaprēķins. Veikts arī kopnes mezgla un kolonnas bāzes mezgla kontrolaprēķins. Veikta ekonomiskā analīze kolonnai un kopnei. Aprakstīta būvdarbu tehnoloģija un darba drošība ietvertajiem darbiem, apskatīta būvdarbu organizēšana, izveidotas divas tehnoloģiskās kartes un kalendārais grafiks. Diplomdarba kopējais apjoms ir 187 lpp., tajā iekļautas 34 tabulas un 114 attēli. Darbā izmantoti 74 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 9 A1 lapām. Atslēgas vārdi: kompozītmateriāls, kompozītmateriāla savienojumi un konstrukcijas, projektēšana. Saīsinājumi: FRP – no angļu valodas Fibre-Reinforced polymer, t.i. ar šķiedrām stiegroti polimēri; GEM (FEM) – galīgo elementu metode, angliski Finite Element Method; GEA (FEA) – galīgo elementa analīze, angliski Finite Element Analysis. ULS – nestspējas robežstāvoklis, angliski Ultimate Limit States
Atslēgas vārdi Kompozītmateriāls, kompozītmateriāla savienojumi un konstrukcijas, projektēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Composite material, composite compounds and structures, design.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2022 18:17:27