Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Kompozīto profilu pielietošana rūpniecisko ēku konstrukcijās" ("Noliktavas ēka ar ofisa daļu")
Title in English "Application of composite profiles in industrial building structures" ( "Warehouse building with an office part")
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Pāvels Akišins
Reviewer Dmitrijs Serdjuks
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām: no bakalaura darba (pētnieciskā darba) daļas ar nosaukumu “Kompozīto profilu pielietošana rūpniecisko ēku konstrukcijās” un no inženierprojekta darba daļas ar nosaukumu “Noliktavas ēka ar biroja daļu”. Pētnieciskais darbs sastāv no literatūras apskata un skaitliskās analīzes daļām. Literatūras izpētes mērķis ir iepazīties ar pētījumiem, kas saistīti kompozītmateriāla īpašībām, pielietošanu, profiliem, konstrukcijām un to savienojumiem, kā arī ugunsdrošību. Aprakstīta arī ar materiālu saistošā problemātika. Skaitliskās analīzes daļas mērķis ir apskatīt rāmja konstrukcijas, t.i. jumta kopnes un kolonnas konstrukcijas, un to projektēt pēc ULS robežstāvokļa, pēc CNR-DT 205/2007 vadlīnijām, kā arī izmantojot COMPOR kataloga piedāvāto informāciju par profiliem. Inženierprojekts izstrādāts noliktavas ēkai ar biroja daļu. Projektā apskatīta tās arhitektūra, norobežojošo konstrukciju siltumtehnika, veikts slodžu un trīs konstrukciju (jumta kopnes, kolonnas un tās pamata) kontrolaprēķins. Veikts arī kopnes mezgla un kolonnas bāzes mezgla kontrolaprēķins. Veikta ekonomiskā analīze kolonnai un kopnei. Aprakstīta būvdarbu tehnoloģija un darba drošība ietvertajiem darbiem, apskatīta būvdarbu organizēšana, izveidotas divas tehnoloģiskās kartes un kalendārais grafiks. Diplomdarba kopējais apjoms ir 187 lpp., tajā iekļautas 34 tabulas un 114 attēli. Darbā izmantoti 74 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 9 A1 lapām. Atslēgas vārdi: kompozītmateriāls, kompozītmateriāla savienojumi un konstrukcijas, projektēšana. Saīsinājumi: FRP – no angļu valodas Fibre-Reinforced polymer, t.i. ar šķiedrām stiegroti polimēri; GEM (FEM) – galīgo elementu metode, angliski Finite Element Method; GEA (FEA) – galīgo elementa analīze, angliski Finite Element Analysis. ULS – nestspējas robežstāvoklis, angliski Ultimate Limit States
Keywords Kompozītmateriāls, kompozītmateriāla savienojumi un konstrukcijas, projektēšana.
Keywords in English Composite material, composite compounds and structures, design.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 13.06.2022 18:17:27