Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Bioflokulācijas tehnoloģija mikroaļģu izdalīšanai pēc terciārās notekūdens attīrīšanas"
Nosaukums angļu valodā "Fungal-assisted bioflocculation for microalgae harvesting after tertiary wastewater treatment"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Linda Mežule
Recenzents Aigars Lavrinovičs
Anotācija Annas Čivželes maģistra darbs ir veltīts bioflokulācijas tehnoloģijas izpētei mikroaļģu izdalīšanai pēc terciārās notekūdens attīrīšanas. Darbs ietver pētījuma daļu, kuras gaitā tika izstrādāta mikroaļģu bioflokulācijas tehnoloģija, izmantojot baltās puves sēnes. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās un pētījuma daļas. Darba ietvaros tika izpētīta un analizēta zinātniskā literatūra par mikroaļģu tehnoloģiju izmantošanas potenciālu notekūdeņu attīrīšanā un faktoriem, kuru dēļ šīs tehnoloģijas pašlaik netiek plaši izmantotas. Tika izpētītas mūsdienās esošas mikroaļģu atdalīšanas, tajā skaitā bioflokulācijas tehnoloģijas un to priekšrocības un trūkumi. Maģistra darba pētījuma daļa tika veltīta mikroaļģu bioflokulācijas tehnoloģijas izstrādei un tās efektivitāti ietekmējošo faktoru izpētei. Tika noteikti bioflokulācijas optimālie apstākļi un pārbaudīta tehnoloģijas efektivitāte, veicot mikroaļģu atdalīšanu notekūdeņos un bioreaktorā. Tika izpētīta dažādu sēņu sugu izmantošanas, dažādu pH, temperatūras un maisīšanas režīmu ietekme uz mikroaļģu atdalīšanas procesu, un rezultātā tika definēti tehnoloģiskie robežlielumi, kas ir piemēroti mikroaļģu bioflokulācijas nodrošināšanai reaktorā notekūdeņu attīrīšanas stacijās, kur ir integrēta mikroaļģu tehnoloģija padziļinātai notekūdeņu attīrīšanai. Tika izpētīts arī iegūtās mikroaļģu – sēņu biomasas recirkulācijas un atkārtotas izmantošanas potenciāls biodegvielas ražošanā. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā, un tā apjoms ir 79 lapaspuses. Darbs satur 42 attēlus, 11 tabulas, 3 formulas, 1 pielikumu. Darba izstrādei tika izmantoti 119 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi baltās puves sēnes, bioflokulācija, bioreaktors, mikroaļģes, mikroaļģu atdalīšana, notekūdeņu attīrīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā bioflocculation, bioreactor, microalgae, microalgae harvesting, wastewater treatment, white-rot fungi
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2022 21:04:28