Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Bioflokulācijas tehnoloģija mikroaļģu izdalīšanai pēc terciārās notekūdens attīrīšanas"
Title in English "Fungal-assisted bioflocculation for microalgae harvesting after tertiary wastewater treatment"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Linda Mežule
Reviewer Aigars Lavrinovičs
Abstract Annas Čivželes maģistra darbs ir veltīts bioflokulācijas tehnoloģijas izpētei mikroaļģu izdalīšanai pēc terciārās notekūdens attīrīšanas. Darbs ietver pētījuma daļu, kuras gaitā tika izstrādāta mikroaļģu bioflokulācijas tehnoloģija, izmantojot baltās puves sēnes. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās un pētījuma daļas. Darba ietvaros tika izpētīta un analizēta zinātniskā literatūra par mikroaļģu tehnoloģiju izmantošanas potenciālu notekūdeņu attīrīšanā un faktoriem, kuru dēļ šīs tehnoloģijas pašlaik netiek plaši izmantotas. Tika izpētītas mūsdienās esošas mikroaļģu atdalīšanas, tajā skaitā bioflokulācijas tehnoloģijas un to priekšrocības un trūkumi. Maģistra darba pētījuma daļa tika veltīta mikroaļģu bioflokulācijas tehnoloģijas izstrādei un tās efektivitāti ietekmējošo faktoru izpētei. Tika noteikti bioflokulācijas optimālie apstākļi un pārbaudīta tehnoloģijas efektivitāte, veicot mikroaļģu atdalīšanu notekūdeņos un bioreaktorā. Tika izpētīta dažādu sēņu sugu izmantošanas, dažādu pH, temperatūras un maisīšanas režīmu ietekme uz mikroaļģu atdalīšanas procesu, un rezultātā tika definēti tehnoloģiskie robežlielumi, kas ir piemēroti mikroaļģu bioflokulācijas nodrošināšanai reaktorā notekūdeņu attīrīšanas stacijās, kur ir integrēta mikroaļģu tehnoloģija padziļinātai notekūdeņu attīrīšanai. Tika izpētīts arī iegūtās mikroaļģu – sēņu biomasas recirkulācijas un atkārtotas izmantošanas potenciāls biodegvielas ražošanā. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā, un tā apjoms ir 79 lapaspuses. Darbs satur 42 attēlus, 11 tabulas, 3 formulas, 1 pielikumu. Darba izstrādei tika izmantoti 119 literatūras avoti.
Keywords baltās puves sēnes, bioflokulācija, bioreaktors, mikroaļģes, mikroaļģu atdalīšana, notekūdeņu attīrīšana
Keywords in English bioflocculation, bioreactor, microalgae, microalgae harvesting, wastewater treatment, white-rot fungi
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 12.06.2022 21:04:28