Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība
Nosaukums Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 2020. gada regulas ietekme uz jūras loģistiku
Nosaukums angļu valodā Impact of International Maritime organization 2020 regulation on maritime logistics
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Egils Ginters
Recenzents Olga Girvica
Anotācija Jūras loģistikas oeprācijām ir jānodrošina jūras transporta piegādes ķēžu efektivitāte, vienlaikus ievērojot ekonomiskos priekšnoteikumus. Starptautiskās Jūrniecības organizācijas uzmanības centrā ir jūras piesārņojuma problēmas. Lai smazinātu piesārņojumu un sasniegtu būtiskākos ražīguma indikatorus, iespējami vairāki kompromisi. Tomēr šo alternatīvu identifikācija ir pietiekami sarežģīta. Šī darba galvenais mērķis ir aplūkot Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 2020 (IMO) vadlīniju ietekmi uz jūras loģistiku. Lai sasniegtu darba mērķi, autors ir analizējis jūras loģistikas ietekmi, izprotot un identificējot IMO 2020 noteikumu galvenos parametrus. Autors ir izskaidrojis jaunā regulējuma ietekmi uz jūras loģistikas uzņēmumiem, lai turpmāk novērtētu politikas ietekmi. Darbā īstenots arī ilgtspējas problēmu novērtējums, balstoties uz IASAM3 metodi. Šajā darbā galvenokārt izmantotas kvalitatīvās analīzes metodes. Darba autors sagaida, ka minēto uzdevumu izpilde palīdzēs apzināties, cik lielā mērā IMO 2020 regula ietekmēs jūras transporta loģistikas operācijas. Autors ir izmantojis BPMN 2.0 konceptuālās modelēšanas notāciju, kā arī analizējis IoT tehnoloģijas, kas palīdzētu regulas ieviešanā. Autors ir sagatavojis secinājumus un rekomendācijas, kas noderēs jūrniecības nozarē iesaistītajie uzņēmumiem un institūcijām. Maģistra darbu veido 79 lapas, 18 attēli, 8 tabulas un izziņas avotu sarakstas ar 55 atsaucēm.
Atslēgas vārdi IMO 2020, Jūras loģistika, Jūras transports
Atslēgas vārdi angļu valodā IMO 2020, Maritime Logistics, Maritime Transport, IMO Sulphur Regulations
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2022 20:18:19