Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Logistics and Supply Chain Management
Title in original language Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 2020. gada regulas ietekme uz jūras loģistiku
Title in English Impact of International Maritime organization 2020 regulation on maritime logistics
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Egils Ginters
Reviewer Olga Girvica
Abstract Jūras loģistikas oeprācijām ir jānodrošina jūras transporta piegādes ķēžu efektivitāte, vienlaikus ievērojot ekonomiskos priekšnoteikumus. Starptautiskās Jūrniecības organizācijas uzmanības centrā ir jūras piesārņojuma problēmas. Lai smazinātu piesārņojumu un sasniegtu būtiskākos ražīguma indikatorus, iespējami vairāki kompromisi. Tomēr šo alternatīvu identifikācija ir pietiekami sarežģīta. Šī darba galvenais mērķis ir aplūkot Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 2020 (IMO) vadlīniju ietekmi uz jūras loģistiku. Lai sasniegtu darba mērķi, autors ir analizējis jūras loģistikas ietekmi, izprotot un identificējot IMO 2020 noteikumu galvenos parametrus. Autors ir izskaidrojis jaunā regulējuma ietekmi uz jūras loģistikas uzņēmumiem, lai turpmāk novērtētu politikas ietekmi. Darbā īstenots arī ilgtspējas problēmu novērtējums, balstoties uz IASAM3 metodi. Šajā darbā galvenokārt izmantotas kvalitatīvās analīzes metodes. Darba autors sagaida, ka minēto uzdevumu izpilde palīdzēs apzināties, cik lielā mērā IMO 2020 regula ietekmēs jūras transporta loģistikas operācijas. Autors ir izmantojis BPMN 2.0 konceptuālās modelēšanas notāciju, kā arī analizējis IoT tehnoloģijas, kas palīdzētu regulas ieviešanā. Autors ir sagatavojis secinājumus un rekomendācijas, kas noderēs jūrniecības nozarē iesaistītajie uzņēmumiem un institūcijām. Maģistra darbu veido 79 lapas, 18 attēli, 8 tabulas un izziņas avotu sarakstas ar 55 atsaucēm.
Keywords IMO 2020, Jūras loģistika, Jūras transports
Keywords in English IMO 2020, Maritime Logistics, Maritime Transport, IMO Sulphur Regulations
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 10.06.2022 20:18:19