Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par personāla vadību mazos un vidējos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Research on Personnel Management in Small and Medium-Sized Enterprises
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Liene Voroņenko
Anotācija Noslēguma darba autors: Nurakova Alina Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.) Inga Eriņa Noslēguma darba temats: Pētījums par personāla vadību mazos un vidējos uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms 47 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir iekļauts: 27 avots angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes resursus. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs veiktais pētījums ir parādījis, ka katrā uzņēmumā ir nepieciešams pētīt personāla vadību, jo galvenais tā attīstības avots ir koncentrēts personālā. Personāla vadības efektivitātes pētījums ir atklājis mūsdienās izmantoto rīku daudzveidību nepieciešamo datu iegūšanai. Lai paaugstinātu darbinieku lojalitāti un apmierinātību ar darbu, ir ierosināti materiāli un nemateriālie stimuli. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Nurakova, A. (2022). Pētījums par personāla vadību mazos un vidējos uzņēmumos, Bakalaura darbs/ A. Nurakova, I.Eriņa, Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, - 47 lpp
Atslēgas vārdi personāla vadība, mazie un vidējie uzņēmumi, cilvēkresursu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel management, small and medium-sized enterprises, human resource management
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2022 16:20:19