Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par personāla vadību mazos un vidējos uzņēmumos
Title in English Research on Personnel Management in Small and Medium-Sized Enterprises
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Liene Voroņenko
Abstract Noslēguma darba autors: Nurakova Alina Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.) Inga Eriņa Noslēguma darba temats: Pētījums par personāla vadību mazos un vidējos uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms 47 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir iekļauts: 27 avots angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes resursus. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs veiktais pētījums ir parādījis, ka katrā uzņēmumā ir nepieciešams pētīt personāla vadību, jo galvenais tā attīstības avots ir koncentrēts personālā. Personāla vadības efektivitātes pētījums ir atklājis mūsdienās izmantoto rīku daudzveidību nepieciešamo datu iegūšanai. Lai paaugstinātu darbinieku lojalitāti un apmierinātību ar darbu, ir ierosināti materiāli un nemateriālie stimuli. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Nurakova, A. (2022). Pētījums par personāla vadību mazos un vidējos uzņēmumos, Bakalaura darbs/ A. Nurakova, I.Eriņa, Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, - 47 lpp
Keywords personāla vadība, mazie un vidējie uzņēmumi, cilvēkresursu vadība
Keywords in English personnel management, small and medium-sized enterprises, human resource management
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 09.06.2022 16:20:19