Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par sociālo mediju mārketinga lietošanu mikro un mazos un vidējos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Research on the Use of Social Media Marketing in Micro and Small and Medium Sized Enterprises
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Noslēguma darba autors: Ikola Mačāne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Pētījums par sociālo mediju mārketinga lietošanu mikro un mazos un vidējos uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts latviešu valoda, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 100 lpp, tajā iekļauti 55 attēli un 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu un 77 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba teorētiskajā daļā tika noskaidrots, kas ir sociālo mediju mārketings, kādas ir šobrīd pieejamās sociālo mediju platformas un atrasta informācija par Latvijas mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pētnieciskajā daļā tika veiktas 2 veidu aptaujas, izsūtītas un apkopotas strukturētās intervijas atbildes, kā arī veikta 6 uzņēmumu gadījuma izpēte. Bakalaura darba nobeigumā apkopoti rezultāti, veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Mačāne I. (2022) Pētījums par sociālo mediju mārketinga lietošanu mikro un mazos un vidējos uzņēmumos. Bakalaura darbs/ I. Mačāne, R. Greitāne. - Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 79 lpp.
Atslēgas vārdi mikrouzņēmumi, mazi un vidēji uzņēmumi, MVU, sociālo mediju mārketings, SMM, tirdzniecības uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā micro enterprises, small and medium enterprises, SME's, SME, social media marketing, SMM
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2022 22:29:07