Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par sociālo mediju mārketinga lietošanu mikro un mazos un vidējos uzņēmumos
Title in English Research on the Use of Social Media Marketing in Micro and Small and Medium Sized Enterprises
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Tatjana Tambovceva
Abstract Noslēguma darba autors: Ikola Mačāne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Pētījums par sociālo mediju mārketinga lietošanu mikro un mazos un vidējos uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts latviešu valoda, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 100 lpp, tajā iekļauti 55 attēli un 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu un 77 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba teorētiskajā daļā tika noskaidrots, kas ir sociālo mediju mārketings, kādas ir šobrīd pieejamās sociālo mediju platformas un atrasta informācija par Latvijas mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pētnieciskajā daļā tika veiktas 2 veidu aptaujas, izsūtītas un apkopotas strukturētās intervijas atbildes, kā arī veikta 6 uzņēmumu gadījuma izpēte. Bakalaura darba nobeigumā apkopoti rezultāti, veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Mačāne I. (2022) Pētījums par sociālo mediju mārketinga lietošanu mikro un mazos un vidējos uzņēmumos. Bakalaura darbs/ I. Mačāne, R. Greitāne. - Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 79 lpp.
Keywords mikrouzņēmumi, mazi un vidēji uzņēmumi, MVU, sociālo mediju mārketings, SMM, tirdzniecības uzņēmumi
Keywords in English micro enterprises, small and medium enterprises, SME's, SME, social media marketing, SMM
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 08.06.2022 22:29:07