Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums C5-Ķēdi saturošu un termināli funkcionalizētu propargilsilānu sintēze un to ciklizēšanas reakcijas ar sililgupas 1,2-nobīdi
Nosaukums angļu valodā Synthesis of terminally functionalized propargylsilanes with C5-chain and their cyclization reactions via 1,2-silyl shift
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Māris Turks
Recenzents Aiva Plotniece
Anotācija Bakalaura darbā aprakstīta C5-ķēdi saturošu un termināli funkcionalizētu propargilsilānu sintēze un to pielietojums elektrofīlu inducētās iekšmolekulārās ciklizēšanās reakcijās ar sililgrupas 1,2-nobīdi. Literatūras apskatā ir apkopotas metodes 4,5-dihidro-1,2-okazolu, 1,3-oksazinānu un 5,6-dihidro-4H-1,3-oksazīnu iegūšanai. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika posmu no 1958. līdz 2020. gadam no tādām datubāzēm kā Espacenet, ScienceDirect, SciFinder, Scopus, SpringerLink, Wiley Online Library. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā tika sintezēti termināli funkcionalizēti propargilsilāni no komerciāli pieejamā pent-4-īn-1-ola un tika veiktas to ciklizēšanas reakcijas, iegūstot jaunus heterocikliskus savienojumus – ar trialkilsililvinilgrupu sānu ķēdē modificētus 1,3-oksazinān-2-ona un 4,5-dihidro-1,2-izoksazola atvasinājumus. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 70 lpp. Darbs satur 37 shēmas, 5 tabulas un tajā tika izmantoti 75 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HETEROCIKLI, NUKLEOFĪLU SATUROŠI PROPARGILSILĀNI, TERMINĀLI FUNKCIONALIZĒTI PROPARGILSILĀNI, IEKŠMOLEKULĀRA CIKLIZĀCIJA, SILILGRUPAS 1,2-NOBĪDE
Atslēgas vārdi angļu valodā HETEROCYCLES, NUCLEOPHILE CONTAINIG PROPARGYLSILANES, THERMINALLY FUNCTIONALIZED PROPARGYLSILANES, CYCLISATION REACTIONS, 1,2-SILYL SHIFT
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2022 10:49:24