Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language C5-Ķēdi saturošu un termināli funkcionalizētu propargilsilānu sintēze un to ciklizēšanas reakcijas ar sililgupas 1,2-nobīdi
Title in English Synthesis of terminally functionalized propargylsilanes with C5-chain and their cyclization reactions via 1,2-silyl shift
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Māris Turks
Reviewer Aiva Plotniece
Abstract Bakalaura darbā aprakstīta C5-ķēdi saturošu un termināli funkcionalizētu propargilsilānu sintēze un to pielietojums elektrofīlu inducētās iekšmolekulārās ciklizēšanās reakcijās ar sililgrupas 1,2-nobīdi. Literatūras apskatā ir apkopotas metodes 4,5-dihidro-1,2-okazolu, 1,3-oksazinānu un 5,6-dihidro-4H-1,3-oksazīnu iegūšanai. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika posmu no 1958. līdz 2020. gadam no tādām datubāzēm kā Espacenet, ScienceDirect, SciFinder, Scopus, SpringerLink, Wiley Online Library. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā tika sintezēti termināli funkcionalizēti propargilsilāni no komerciāli pieejamā pent-4-īn-1-ola un tika veiktas to ciklizēšanas reakcijas, iegūstot jaunus heterocikliskus savienojumus – ar trialkilsililvinilgrupu sānu ķēdē modificētus 1,3-oksazinān-2-ona un 4,5-dihidro-1,2-izoksazola atvasinājumus. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 70 lpp. Darbs satur 37 shēmas, 5 tabulas un tajā tika izmantoti 75 literatūras avoti.
Keywords HETEROCIKLI, NUKLEOFĪLU SATUROŠI PROPARGILSILĀNI, TERMINĀLI FUNKCIONALIZĒTI PROPARGILSILĀNI, IEKŠMOLEKULĀRA CIKLIZĀCIJA, SILILGRUPAS 1,2-NOBĪDE
Keywords in English HETEROCYCLES, NUCLEOPHILE CONTAINIG PROPARGYLSILANES, THERMINALLY FUNCTIONALIZED PROPARGYLSILANES, CYCLISATION REACTIONS, 1,2-SILYL SHIFT
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 08.06.2022 10:49:24