Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Funkcionalizētu oglekļa materiālu iegūšana un pielietojums enerģijas uzkrāšanai
Nosaukums angļu valodā Synthesis and application of functionalized carbon materials for energy storage
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Ainārs Knoks
Recenzents Sergejs Beļuns
Anotācija Darba ietvaros ir iegūti dažādi oglekļa materiāli, kas paredzēti enerģijas uzglabāšanai – grafēna oksīds, oglekļa kvantu punkti un N-funkcionalizēts grafēns, kas iegūts eksfoliējot grafīta stieņus nātrija azīda, kā arī nātrija nitrīta ūdens šķīdumos. Literatūras daļā apskatīta galvenās N-funkcionalizēta un grafēna kā tāda īpašības, aprakstītas tā iegūšanas metodes, kā arī nedaudz apskatītas enerģijas uzkrāšanas iekārtas. Materiālu pētījumu laikā – eksperimentālajā daļā – veikta grafēna iegūšana, izmantojot, elektroķīmiskās eksfoliācijas metodi, modificētu Hammera metodi, kā arī oglekļa kvantu punktu iegūšana, izmantojot mikroviļņu sintēzi. Darbā uzkonstruēti superkondensatori, kuriem par pamatu ņemti elektrodi, kas izstrādāti no iegūtajiem oglekļa materiāliem. Izmantojot iegūtos oglekļa materiālus tika izveidoti elektrodi un salikti superkondensatori. Iegūtajiem materiāliem veikts strukturālo īpašību un ķīmiskā sastāva raksturojums, kā arī savstarpējais salīdzinājums. Tika veikta elektroķīmisko mērījumu veikšana un salīdzināšana superkondensatoriem. Secināts, ka vislielākā elektriskā kapacitāte un ciklējamība piemīt superkondensatoram, kas satur NaN3 sintezēto grafēnu, kā arī superkondensatoram, kas satur sintezēto grafēna oksīdu. Darbā izmantota LU CFI institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes, un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodās, kas izdoti no 1999. līdz 2021. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 61 lapas, 36 attēlus, 2 tabulas, 1 pielikums un darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi GRAFĒNS, EKSFOLIĀCIJA, NANOMATERIĀLI, SUPERKONDENSATORI, FUNKCIONALIZĒŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā GRAPHENE, ELECTROCHEMICAL EXFOLIATION, NANOMATERIALS, SUPERCONDUCTORS, FUNCTIONALIZATION
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2022 09:22:27