Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Funkcionalizētu oglekļa materiālu iegūšana un pielietojums enerģijas uzkrāšanai
Title in English Synthesis and application of functionalized carbon materials for energy storage
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Ainārs Knoks
Reviewer Sergejs Beļuns
Abstract Darba ietvaros ir iegūti dažādi oglekļa materiāli, kas paredzēti enerģijas uzglabāšanai – grafēna oksīds, oglekļa kvantu punkti un N-funkcionalizēts grafēns, kas iegūts eksfoliējot grafīta stieņus nātrija azīda, kā arī nātrija nitrīta ūdens šķīdumos. Literatūras daļā apskatīta galvenās N-funkcionalizēta un grafēna kā tāda īpašības, aprakstītas tā iegūšanas metodes, kā arī nedaudz apskatītas enerģijas uzkrāšanas iekārtas. Materiālu pētījumu laikā – eksperimentālajā daļā – veikta grafēna iegūšana, izmantojot, elektroķīmiskās eksfoliācijas metodi, modificētu Hammera metodi, kā arī oglekļa kvantu punktu iegūšana, izmantojot mikroviļņu sintēzi. Darbā uzkonstruēti superkondensatori, kuriem par pamatu ņemti elektrodi, kas izstrādāti no iegūtajiem oglekļa materiāliem. Izmantojot iegūtos oglekļa materiālus tika izveidoti elektrodi un salikti superkondensatori. Iegūtajiem materiāliem veikts strukturālo īpašību un ķīmiskā sastāva raksturojums, kā arī savstarpējais salīdzinājums. Tika veikta elektroķīmisko mērījumu veikšana un salīdzināšana superkondensatoriem. Secināts, ka vislielākā elektriskā kapacitāte un ciklējamība piemīt superkondensatoram, kas satur NaN3 sintezēto grafēnu, kā arī superkondensatoram, kas satur sintezēto grafēna oksīdu. Darbā izmantota LU CFI institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes, un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodās, kas izdoti no 1999. līdz 2021. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 61 lapas, 36 attēlus, 2 tabulas, 1 pielikums un darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Keywords GRAFĒNS, EKSFOLIĀCIJA, NANOMATERIĀLI, SUPERKONDENSATORI, FUNKCIONALIZĒŠANA
Keywords in English GRAPHENE, ELECTROCHEMICAL EXFOLIATION, NANOMATERIALS, SUPERCONDUCTORS, FUNCTIONALIZATION
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 08.06.2022 09:22:27