Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par jaunuzņēmumu izaicinājumiem un problēmām Centrālāzijas valstīs
Nosaukums angļu valodā Study on Issues and Challenges of Startups in Central Asia countries
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Kristaps Freimanis
Anotācija Noslēguma darba autors: Abuhuroyro Tukhtanazarov Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Irina Voronova Noslēguma darba temats:Pētījums par jaunuzņēmumu izaicinājumiem un problēmām Centrālāzijas valstīs Noslēguma darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauti 16 tabulas un 9 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 1avoti uzbeku un 47 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti:Šī pētījuma mērķis ir atrast labāko risinājumu stratēģiju, ko piedāvāt, lai Centrālāzijas jaunizveidotie uzņēmumi varētu pārvarēt esošās problēmas un izaicinājumus. Pētījums pamatots un balstīts uz kvalitatīvām metodēm. Literatūras apskats tiek izmantots, lai pētītu saistītās tēmas, grāmatas, zinātniskus rakstus un izprastu jaunuzņēmumu teoriju un to plašo izaicinājumu klāstu. Visi savāktie dati tika pārskatīti, analizēti, balstoties uz konkrētām zināšanām un prasībām. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Tukhtanazarov A. (2022). Pētījums par jaunuzņēmumu izaicinājumiem un problēmām Centrālāzijas valstīs. Bakalaura darbs/ A. Tukhtanazarov, I. Voronova. Rīga: RTU, AIBU0, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 2022. 51 Ipp.
Atslēgas vārdi Vidusāzija, jaunuzņēmumi, problēmas, izaicinājumi, SVID analīze, IKP, ekonomika, Covid-19 ietekme, analītiskās hierarhijas process, partnerība, ārvalstu tiešās investīcijas, populārākie starta centri.
Atslēgas vārdi angļu valodā Central Asia, Startups, Issues, Challenges, SWOT analysis, GDP, Economics, Covid-19 influences, Analytical hierarchy process, Partnership, Foreign direct investment, Top Startup Hubs.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2022 23:33:12