Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par jaunuzņēmumu izaicinājumiem un problēmām Centrālāzijas valstīs
Title in English Study on Issues and Challenges of Startups in Central Asia countries
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Kristaps Freimanis
Abstract Noslēguma darba autors: Abuhuroyro Tukhtanazarov Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Irina Voronova Noslēguma darba temats:Pētījums par jaunuzņēmumu izaicinājumiem un problēmām Centrālāzijas valstīs Noslēguma darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauti 16 tabulas un 9 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 1avoti uzbeku un 47 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti:Šī pētījuma mērķis ir atrast labāko risinājumu stratēģiju, ko piedāvāt, lai Centrālāzijas jaunizveidotie uzņēmumi varētu pārvarēt esošās problēmas un izaicinājumus. Pētījums pamatots un balstīts uz kvalitatīvām metodēm. Literatūras apskats tiek izmantots, lai pētītu saistītās tēmas, grāmatas, zinātniskus rakstus un izprastu jaunuzņēmumu teoriju un to plašo izaicinājumu klāstu. Visi savāktie dati tika pārskatīti, analizēti, balstoties uz konkrētām zināšanām un prasībām. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Tukhtanazarov A. (2022). Pētījums par jaunuzņēmumu izaicinājumiem un problēmām Centrālāzijas valstīs. Bakalaura darbs/ A. Tukhtanazarov, I. Voronova. Rīga: RTU, AIBU0, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 2022. 51 Ipp.
Keywords Vidusāzija, jaunuzņēmumi, problēmas, izaicinājumi, SVID analīze, IKP, ekonomika, Covid-19 ietekme, analītiskās hierarhijas process, partnerība, ārvalstu tiešās investīcijas, populārākie starta centri.
Keywords in English Central Asia, Startups, Issues, Challenges, SWOT analysis, GDP, Economics, Covid-19 influences, Analytical hierarchy process, Partnership, Foreign direct investment, Top Startup Hubs.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 07.06.2022 23:33:12