Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Aromātisku tridentātu ligandu sintēze no 1,3,5-trihalogēnbenzoliem
Nosaukums angļu valodā Synthesis of aromatic tridentate ligands starting from 1,3,5-trihalobenzenes
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Inese Mieriņa
Recenzents Ērika Bizdēna
Anotācija Literatūras apskatā apkopota informācija no 2003. līdz 2022. gadam par benzotritiofēna, triazatruksēna un benzotripirola sintēzes metodēm un to fotoķīmisko īpašību pielietojumu. Darba mērķis ir iegūt C3h-simetrisku benzotripirol-2,5,8-trikarbaldehīdu no 1,3,5-trihalogēnbenzoliem lai novērtētu kā būvbloka kovalentu organisko ietvaru potenciālu. Bakalaura darba ietvaros izstrādāta 6 stadiju sintēze mērķsavienojuma ieguvei. Piedāvātā metode ietver secīgu 1,3,5-trihalogēnbenzola Frīdela-Kraftsa alkilēšanu, un hidrolīzi skābā vidē, iegūstot 1,3,5-trihalogēnbenzoltrikarbaldehīdu. Tas nākamājā stadijā reaģē SNAr reakcijā ar N-aizsargāta glicīna esteri. Iegūto savienojumu ciklizē Knēvenāgela kondensācijas reakcijā par benzotripirol-2,5,8-trikarbonskābes trietilesteri. Triesteri secīgi reducē par trikarbinolu, tad oksidē un iegūst mērķa trialdehīdu. Visi jaunie savienojumi raksturoti ar KMR, IS un AIMS spektriem. Savienojumiem noteikti absorbcijas un fluorescences spektri, kā arī aprēķināts kvantu iznākums. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 78 lpp. Darbs satur 37 shēmas, 11 attēlus, 6 tabulas un tajā izmantoti 57 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi BENZOTRITIOFĒNS, BENZOTRIPIROLS, BENZOTRIPIROL-2,5,8-TRIKARBALDEHĪDS, KNĒVENĀGELA KONDENSĀCIJA, FLUORESCENCE
Atslēgas vārdi angļu valodā BENZOTRITHIOPHENE, BENZOTRIPYRROLE, BENZOTRIPYRROLE-2,5,8-TRICARBALDEHYDE, KNOEVENAGEL CONDENSATION, FLUORESCENCE
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2022 10:59:17