Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Aromātisku tridentātu ligandu sintēze no 1,3,5-trihalogēnbenzoliem
Title in English Synthesis of aromatic tridentate ligands starting from 1,3,5-trihalobenzenes
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Inese Mieriņa
Reviewer Ērika Bizdēna
Abstract Literatūras apskatā apkopota informācija no 2003. līdz 2022. gadam par benzotritiofēna, triazatruksēna un benzotripirola sintēzes metodēm un to fotoķīmisko īpašību pielietojumu. Darba mērķis ir iegūt C3h-simetrisku benzotripirol-2,5,8-trikarbaldehīdu no 1,3,5-trihalogēnbenzoliem lai novērtētu kā būvbloka kovalentu organisko ietvaru potenciālu. Bakalaura darba ietvaros izstrādāta 6 stadiju sintēze mērķsavienojuma ieguvei. Piedāvātā metode ietver secīgu 1,3,5-trihalogēnbenzola Frīdela-Kraftsa alkilēšanu, un hidrolīzi skābā vidē, iegūstot 1,3,5-trihalogēnbenzoltrikarbaldehīdu. Tas nākamājā stadijā reaģē SNAr reakcijā ar N-aizsargāta glicīna esteri. Iegūto savienojumu ciklizē Knēvenāgela kondensācijas reakcijā par benzotripirol-2,5,8-trikarbonskābes trietilesteri. Triesteri secīgi reducē par trikarbinolu, tad oksidē un iegūst mērķa trialdehīdu. Visi jaunie savienojumi raksturoti ar KMR, IS un AIMS spektriem. Savienojumiem noteikti absorbcijas un fluorescences spektri, kā arī aprēķināts kvantu iznākums. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 78 lpp. Darbs satur 37 shēmas, 11 attēlus, 6 tabulas un tajā izmantoti 57 literatūras avoti.
Keywords BENZOTRITIOFĒNS, BENZOTRIPIROLS, BENZOTRIPIROL-2,5,8-TRIKARBALDEHĪDS, KNĒVENĀGELA KONDENSĀCIJA, FLUORESCENCE
Keywords in English BENZOTRITHIOPHENE, BENZOTRIPYRROLE, BENZOTRIPYRROLE-2,5,8-TRICARBALDEHYDE, KNOEVENAGEL CONDENSATION, FLUORESCENCE
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 07.06.2022 10:59:17