Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Iekļaujošas darba vides ietekme uz uzņēmuma attīstību
Nosaukums angļu valodā The Impact of an Inclusive Work Environment on the Development of an Enterprise
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Iveta Pokromoviča
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Petr Temnikov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (praktiskais) Leonards Budņiks Bakalaura darba nosaukums: Iekļaujošas darba vides ietekme uz uzņēmuma attīstību. Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 2 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms 57 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 0 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti: 0 avoti latviešu valodā, 37 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētnieks veica pētījumu par saiknes esamību starp iekļaujoša līdera pārstāvēto iekļaujošo vidi un darbinieku motivāciju. Pētnieks parādīja saiknes esamību starp iekļaujoša līdera klātbūtni darba kolektīvā un viņa padoto motivāciju, ietekmējot savus darbiniekus. Pētnieks savā pētījumā pierādīja iekļaujošas vides caur iekļaujošā līdera ietekmi uz darbinieku motivāciju, veicot aptauju dažādu uzņēmumu darbinieku vidū. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Temnikov P. (2022). Iekļaujošas darba vides ietekme uz uzņēmuma attīstību. Rīga: RTU, UIVI, TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 57 lpp.
Atslēgas vārdi Iekļaujoša vide. Darbinieku motivācija. Iekļaujošs vadītājs. Uzņēmuma attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Inclusive environment. Employee motivation. Inclusive leader. Enterprise development.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 23:38:49