Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Iekļaujošas darba vides ietekme uz uzņēmuma attīstību
Title in English The Impact of an Inclusive Work Environment on the Development of an Enterprise
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Leonards Budņiks
Reviewer Iveta Pokromoviča
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Petr Temnikov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (praktiskais) Leonards Budņiks Bakalaura darba nosaukums: Iekļaujošas darba vides ietekme uz uzņēmuma attīstību. Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 2 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms 57 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 0 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti: 0 avoti latviešu valodā, 37 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētnieks veica pētījumu par saiknes esamību starp iekļaujoša līdera pārstāvēto iekļaujošo vidi un darbinieku motivāciju. Pētnieks parādīja saiknes esamību starp iekļaujoša līdera klātbūtni darba kolektīvā un viņa padoto motivāciju, ietekmējot savus darbiniekus. Pētnieks savā pētījumā pierādīja iekļaujošas vides caur iekļaujošā līdera ietekmi uz darbinieku motivāciju, veicot aptauju dažādu uzņēmumu darbinieku vidū. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Temnikov P. (2022). Iekļaujošas darba vides ietekme uz uzņēmuma attīstību. Rīga: RTU, UIVI, TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 57 lpp.
Keywords Iekļaujoša vide. Darbinieku motivācija. Iekļaujošs vadītājs. Uzņēmuma attīstība.
Keywords in English Inclusive environment. Employee motivation. Inclusive leader. Enterprise development.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 23:38:49