Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālais mārketings un tā ietekme uz patērētāju uzvedību un pirkuma lēmumiem
Nosaukums angļu valodā Digital Marketing and its Impact on Consumer Behavior and Purchasing Decisions
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Zakia Siddiqui
Anotācija Bakalaura darba autors: Idris Idriszade Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore, Dr.oec. R. Greitāne Bakalaura darba temats: Digitālais mārketings un tā ietekme uz patērētāju uzvedību un pirkuma lēmumiem Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā ir iekļauti 30 attēli un 21 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti angļu un turku valodās, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir izprast digitālā mārketinga un tā rīku ietekmi uz patērētāju uzvedību. Darba teorētiskajā daļā autors apkopoja datus no dažādiem avotiem par digitālā mārketinga koncepciju, digitālā mārketinga rīkiem, patērētāju uzvedības koncepciju un patērētāju uzvedību ietekmējošiem faktoriem. Pētījuma praktiskajā daļā autors ar dažādām metodēm analizēja aptaujas datus, lai noteiktu digitālā mārketinga saistību ar patērētāju pirkšanas lēmumiem Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Idriszade I. (2022). Digitālais mārketings un tā ietekme uz patērētāju uzvedību un pirkuma lēmumiem. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 66 lpp.
Atslēgas vārdi atslēgas vardi: digitālais mārketings, patērētāju uzvedība, pirkuma lēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā keywords: digital marketing, consumer behavior, purchasing decisions
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 22:09:49