Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Digitālais mārketings un tā ietekme uz patērētāju uzvedību un pirkuma lēmumiem
Title in English Digital Marketing and its Impact on Consumer Behavior and Purchasing Decisions
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Zakia Siddiqui
Abstract Bakalaura darba autors: Idris Idriszade Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore, Dr.oec. R. Greitāne Bakalaura darba temats: Digitālais mārketings un tā ietekme uz patērētāju uzvedību un pirkuma lēmumiem Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā ir iekļauti 30 attēli un 21 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti angļu un turku valodās, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir izprast digitālā mārketinga un tā rīku ietekmi uz patērētāju uzvedību. Darba teorētiskajā daļā autors apkopoja datus no dažādiem avotiem par digitālā mārketinga koncepciju, digitālā mārketinga rīkiem, patērētāju uzvedības koncepciju un patērētāju uzvedību ietekmējošiem faktoriem. Pētījuma praktiskajā daļā autors ar dažādām metodēm analizēja aptaujas datus, lai noteiktu digitālā mārketinga saistību ar patērētāju pirkšanas lēmumiem Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Idriszade I. (2022). Digitālais mārketings un tā ietekme uz patērētāju uzvedību un pirkuma lēmumiem. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 66 lpp.
Keywords atslēgas vardi: digitālais mārketings, patērētāju uzvedība, pirkuma lēmumi
Keywords in English keywords: digital marketing, consumer behavior, purchasing decisions
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 22:09:49