Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Rīgas Doma ieejas vējtvera polihromijas izpēte
Nosaukums angļu valodā Polychrome painting studies on the entrance passage of the Riga Cathedral
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mārcis Dzenis
Recenzents Dace Pāže
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā aprakstīts restaurējamā objekta – Rīgas Doma vējtvera gleznojums, kā arī ziņas par tā autoru Kordu Meijeru, gūstot plašāku informāciju par gleznojuma izcelsmi, kā arī krāsu paraugu komponentēm – pigmentu un saistvielu. Tā pat tiek apskatītas destruktīvās un nesagraujošās analīzes un identifikācijas metodes, krāsas slāņu stratigrāfija. Literatūras apskatā ietvertā informācija aptver laika periodu no 1211. līdz 2022. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Wiley, ACS Publications, Web of Science, Springer, kā arī internetā brīvi pieejamos resursus. Eksperimentālajā daļā veikta iegūto krāsu paraugu analīze, izmantojot optiskās mikroskopijas (OM), skenējošās elektronu mikroskopijas (SEM), Raman spektrometrijas, rentgenstaru fluoriscences izpētes metodes (XRF), tāpat Furjē transformācijas infrasarkanās spektroskopijas(FTIR) un diferenciāli skenējošās kalorimetrijas (DSC) metodes, lai noteiktu potenciālos mākslinieka izmantotos materiālus – pigmentus un saistvielu. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 59 lpp. Darbs satur 23 attēlus, 1 tabulu, 3 pielikumus un tajā izmantoti 64 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi polihromija, pigmenti, saistviela, stratigrāfija, Raman spektroskopija, skenējošā elektronu mikroskopija, rentgenstaru fluorescence, Furjē transformācijas infrasarkanās spektroskopija, diferenciāli skenējosā kalorimetrija
Atslēgas vārdi angļu valodā polychromy, pigments, binder, stratigraphy, Raman spectroscopy, scanning electron microscopy, x-ray fluorescence, Fourier-transform infra-red spectroscopy, differential scanning calorimetry
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 22:04:28