Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Rīgas Doma ieejas vējtvera polihromijas izpēte
Title in English Polychrome painting studies on the entrance passage of the Riga Cathedral
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mārcis Dzenis
Reviewer Dace Pāže
Abstract Bakalaura darba literatūras apskatā aprakstīts restaurējamā objekta – Rīgas Doma vējtvera gleznojums, kā arī ziņas par tā autoru Kordu Meijeru, gūstot plašāku informāciju par gleznojuma izcelsmi, kā arī krāsu paraugu komponentēm – pigmentu un saistvielu. Tā pat tiek apskatītas destruktīvās un nesagraujošās analīzes un identifikācijas metodes, krāsas slāņu stratigrāfija. Literatūras apskatā ietvertā informācija aptver laika periodu no 1211. līdz 2022. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Wiley, ACS Publications, Web of Science, Springer, kā arī internetā brīvi pieejamos resursus. Eksperimentālajā daļā veikta iegūto krāsu paraugu analīze, izmantojot optiskās mikroskopijas (OM), skenējošās elektronu mikroskopijas (SEM), Raman spektrometrijas, rentgenstaru fluoriscences izpētes metodes (XRF), tāpat Furjē transformācijas infrasarkanās spektroskopijas(FTIR) un diferenciāli skenējošās kalorimetrijas (DSC) metodes, lai noteiktu potenciālos mākslinieka izmantotos materiālus – pigmentus un saistvielu. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 59 lpp. Darbs satur 23 attēlus, 1 tabulu, 3 pielikumus un tajā izmantoti 64 literatūras avoti.
Keywords polihromija, pigmenti, saistviela, stratigrāfija, Raman spektroskopija, skenējošā elektronu mikroskopija, rentgenstaru fluorescence, Furjē transformācijas infrasarkanās spektroskopija, diferenciāli skenējosā kalorimetrija
Keywords in English polychromy, pigments, binder, stratigraphy, Raman spectroscopy, scanning electron microscopy, x-ray fluorescence, Fourier-transform infra-red spectroscopy, differential scanning calorimetry
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.06.2022 22:04:28