Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darbinieku motivācijas ietekmes novērtējums uz uzņēmumu attīstību attālinātā darba laikā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Employee Motivation on the Development of Companies during Remote Work
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Iveta Pokromoviča
Anotācija Bakalaura darba autors: Oleksandra Nikokosheva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (praktiskais) Leonards Budņiks Bakalaura darba temats: Darbinieku motivācijas ietekmes novērtējums uz uzņēmumu attīstību attālinātā darba laikā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 5 tabulas, 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 0 avoti latviešu, 32 angļu, 6 ukraiņu valodā. Darbam pievienoti 1 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Autore identificē motivāciju un galvenās motivācijas teorijas. Tiešsaistes biznesa straujai attīstībai būtiska ir darbinieku augsta līmeņa motivācija, ko var sasniegt pat atrodoties Maslova vajadzību piramīdas pirmajā līmenī. Motivācijas pieaugums ietekmē darbiniekus un paātrina personīgos darba rezultātus, līdz ar to arī uzņēmuma attīstību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Nikokoševa O. (2022). Darbinieku motivācijas ietekmes novērtējums uz uzņēmumu attīstību attālinātā darba laikā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 54 lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku Motivācija, Darbinieku Sniegums, Attālināts Darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee motivation, Employee Performance, Remote Work
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2022 20:37:03